Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

adh-Dhariyat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
51:1Tako Mi onih koji pušu snažno,
51:2i onih koji teret nose,
51:3i onih koji plove lahko,
51:4i onih koji naredbe sprovode –
51:5istina je, zaista, ono čime vam se prijeti,
51:6nagrada i kazna sigurno će biti!
51:7Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,
51:8vi govorite nejednako,
51:9od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti.
51:10Neka prokleti budu lažljivci
51:11koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!
51:12Oni pitaju: \"Kada će Dan sudnji?\
51:13Onoga Dana kada se u vatri budu pržili!
51:14\"Iskusite kaznu svoju – to je ono što ste požurivali!\
51:15Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,
51:16primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,
51:17noću su malo spavali
51:18i u praskozorje oprost od grijeha molili,
51:19a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.
51:20Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,
51:21a i u vama samima – zar ne vidite? –
51:22a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.
51:23I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!
51:24Da li je doprla do tebe vijest o uvaženih gostima Ibrahimovim
51:25kada mu oni uđoše i rekoše: \"Mir vama!\", i on reče: \"Mir vama, ljudi neznani!\
51:26I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,
51:27i primače im ga: \"Zar nećete da jedete?\" – upita,
51:28osjetivši od njih u duši zebnju. \"Ne boj se!\" – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.
51:29I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: \"Zar ja, stara, nerotkinja?!\
51:30\"Tako je odredio Gospodar tvoj\" – rekoše oni – \"On je Mudri i Sveznajući.\
51:31\"A šta vi hoćete, o izaslanici?\" – upita Ibrahim.
51:32\"Poslani smo narodu grješnom\" – rekoše –
51:33\"da sručimo na njih grumenje od ilovače,
51:34svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli.\
51:35I Mi iz njega vjernike izvedosmo –
51:36a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo –
51:37i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržljive znak ostavismo.
51:38I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,
51:39a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: \"Čarobnjak je ili lud!\
51:40I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.
51:41I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra –
51:42pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.
51:43I o Semudu, kad mu bî rečeno: \"Uživajte još neko vrijeme!\
51:44I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,
51:45i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.
51:46I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!
51:47Mi smo nebo moći Svojom sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,
51:48i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! –
51:49i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!
51:50\"Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;
51:51ne prihvaćajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!\
51:52I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: \"Čarobnjak je!\", ili: \"Lud je!\
51:53Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,
51:54zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,
51:55i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.
51:56Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,
51:57Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,
51:58opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!
51:59A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju,
51:60jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!Share this Surah Translation on Facebook...