Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Muhammad Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
47:1Onima koji ne vjeruju i odvra
47:2A oni koji vjeruju i rade dobra djela ivjeruju u ono
47:3To zato
47:4Pa kad sretnete one koji ne vjeruju, tadudrite
47:5Vodi
47:6I uve
47:7O vi koji vjerujete! Ako pomognete Allaha,pomo
47:8A oni koji ne vjeruju - pa, propast njima, au
47:9To zato
47:10Pa za
47:11To zato
47:12Uistinu! Allah
47:13A koliko je gradova koji su bili mo
47:14Pa je li onaj ko je uz dokaz jasni odGospodara svog, kao onaj kojem je uljep
47:15Primjer D
47:16I od njih je ko te prislu
47:17A oni koji se upute, pove
47:18Pa o
47:19Pa znaj da je samo On Bog - Allah, i tra
47:20I govore oni koji ne vjeruju: \
47:21Poslu
47:22Pa da li biste mo
47:23Takvi su oni koje je prokleo Allah, pa ihogluhnuo i oslijepio vidove njihove.
47:24Pa zar ne
47:25Uistinu, oni koji su okrenuli le
47:26To zato
47:27Pa kako
47:28To zato
47:29Zar misle oni u srcima
47:30A da ho
47:31I doista
47:32Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvra
47:33O vi koji vjerujete! Poslu
47:34Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvra
47:35Zato ne malaksajte, i pozivajte miru a ste vinadmo
47:36
47:37Ako bi vas pitao za njih, pa vas pritisnuo,
47:38Eto, vi ste ti koji se pozivate da troShare this Surah Translation on Facebook...