Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Muhammad Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
47:1 خدا كارهاى كسانى كه منكر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند بدون نتيجه كرد.(1)
47:2 و كسانى‌كه ايمان آوردند و كار درست كردند و به آنچه به محمد نازل شد و حقيقت و از طرف خدايشان بود ايمان آوردند، خدا گناهانشان را محو و وضعشان را اصلاح كرد.(2)
47:3 اين‌كار به آن جهت است كه بى‌ايمان‌ها پيرو باطل بودند و باايمان‌ها پيرو حقى كه از جانب خدايشان بود. خدا اين‌طور براى مردم مثال مى‌زند.(3)
47:4 وقتى با كافرها (در جنگ) برخورديد گردنشان را بزنيد و وقتى كه بسيارى از آن‌ها را كشتيد بندها را محكم كنيد، آنگاه يا منت گذاشته آزادشان كنيد يا خون‌بها بگيريد تا جنگ تمام شود. اگر خدا مى‌خواست از آن‌ها انتقام مى‌گرفت ولى شما را با يكديگر امتحان مى‌كند. كسانى‌كه در راه خدا كشته شدند خدا پاداششان را از بين نمى‌برد.(4)
47:5 آن‌ها را هدايت و وضعشان را اصلاح مى‌كند.(5)
47:6 و به بهشتى كه برايشان تعريف كرده واردشان مى‌كند.(6)
47:7 اى مؤمنين، اگر خدا را يارى كنيد خدا هم شما را يارى مى‌نمايد و قدم‌هايتان را ثابت مى‌كند.(7)
47:8 بدا به حال كافران، خدا كارشان را بى‌نتيجه ساخت.(8)
47:9 اين به آن جهت است كه از آنچه خدا نازل كرد بدشان مى‌آمد درنتيجه خدا كارشان را بى‌نتيجه ساخت.(9)
47:10 آيا در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسانى‌كه قبل از آن‌ها بودند چه شد؟ خدا هلاكشان كرد. بى‌ايمان‌ها هم عاقبتى مثل آن‌ها دارند.(10)
47:11 اين‌كار به آن جهت است كه خدا پشتيبان افراد باايمان است و افراد بى‌ايمان پشتيبانى ندارند.(11)
47:12 خدا كسانى را كه ايمان داشته و كار درست كرده‌اند وارد بهشت‌هايى مى‌كند كه در آن نهرها روان است. و افراد بى‌ايمان در دنيا بهره‌مند مى‌شوند و مثل حيوانات مى‌خورند ولى آتش جهنم جاى آن‌ها است.(12)
47:13 شهرهاى بسيارى را كه نيرويشان بيشتر از شهرى بود كه تو را از آن بيرون كردند، هلاك كرديم و كسى نبود كه كمكشان كند.(13)
47:14 آيا كسى‌كه دليل روشنى از خداوندش دارد مثل كسى است كه كار بدش براى او زينت داده شده و از دلخواهش پيروى مى‌كند؟(14)
47:15 وصف بهشتى كه به افراد پرهیزکار وعده داده شده اين است كه نهرهايى از آب زلال و از شيرى كه مزه‌اش عوض نمى‌شود، و نهرهايى از شرابى كه براى نوشندگان لذت‌آور است، و نهرهايى از عسل صاف‌شده، و هر نوع ميوه‌اى در آن بهشت وجود دارد و آمرزش خداوندشان را دارند. آيا آن‌ها مثل كسانى هستند كه هميشه در آتشند و آب جوش به آن‌ها خورانده مى‌شود كه روده‌هايشان را پاره مى‌كند؟(15)
47:16 عده‌اى ظاهراً به تو گوش مى‌دهند ولى وقتى از پيش تو مى‌روند به دانشمندان مى‌گويند كه او چه مى‌گفت. آن‌ها هستند كه خدا بر دلشان مهر زده و از دلخواه خود پيروى مى‌كنند.(16)
47:17 خدا هدايت هدايت‌شدگان را زياد مى‌كند و به آن‌ها تسلط بر نفس مى‌دهد.(17)
47:18 آيا انتظارى جز اين دارند كه قيامت بطور ناگهانى سراغشان آيد؟ در صورتى كه نشانه‌هاى آن آمده است. وقتى آمد توجه آن‌ها به دردشان نمى‌خورد.(18)
47:19 (اى پيغمبر) بدان كه معبودى غير از خدا نيست. براى گناهان خودت و مردان و زنان باايمان طلب آمرزش كن. خدا آمدن و رفتن و جاى شما را مى‌داند.(19)
47:20 افراد باايمان مى‌گويند: چرا سوره‌اى نازل نشده؟ ولى وقتى سوره محكمى نازل شد و در آن واجب‌شدن جنگ ذكر شد، مى‌بينى افرادى كه در دلشان مرضى است، مثل كسى‌كه در اثر مرگ در حال بيهوشى فرو رفته باشد، به تو نگاه مى‌كنند. اطاعت از حكم خدا و گفتار نيك براى آن‌ها سزاوارتر است. وقتى تصميم جنگ گرفته شد، اگر به خدا راست گفته باشند شركت در جنگ براى آن‌ها بهتر است.(20 و 21)
47:22 آيا امكان دارد كه اگر به حكومت رسيديد در زمين فساد كنيد و خويشاوندى‌ها را قطع كنيد؟(22)
47:23 چنين افرادى را خدا لعنت كرده و آن‌ها را كر كرده و چشمشان را كور ساخته.(23)
47:24 آيا در آيات قرآن فكر نمى‌كنند، يا بر دل‌هايشان قفل زده شده؟(24)
47:25 كسانى‌كه بعد از اين‌كه راه صحيح براى آن‌ها روشن شد به عقب و به كفر و شرك برگشتند، شيطان آن‌ها را فريب داده و اسير آرزوها كرده.(25)
47:26 اين وضع به علت اين است كه آن‌ها به افرادى كه از قرآنى كه خدا نازل كرده بدشان مى‌آيد گفتند كه در بعضى از كارها از شما اطاعت خواهيم كرد. در صورتى كه خدا كارهاى مخفيانه آن‌ها را مى‌داند.(26)
47:27 وقتى كه فرشتگان جان آن‌ها را مى‌گيرند و به صورت و پشت آن‌ها مى‌زنند، حالشان چطور است؟(27)
47:28 اين وضع به علت اين است كه آن‌ها از آنچه مورد خشم خداست پيروى كردند و از رضايت خدا خوششان نمى‌آمد. درنتيجه خداوند كارهايشان را بى‌نتيجه ساخت.(28)
47:29 آيا كسانى‌كه در دلشان مرضى است خيال كرده‌اند كه خدا هرگز كينه‌هايشان را آشكار نمى‌كند؟(29)
47:30 اگر بخواهيم آن‌ها را به تو نشان مى‌دهيم و آن‌ها را حتماً از سيما و طرز سخن‌گفتنشان مى‌شناسى. خدا كارهاى شما را مى‌داند.(30)
47:31 شما را امتحان مى‌كنيم تا افراد مجاهد و صبور شما را بشناسيم و خبرهاى شما را امتحان كنيم.(31)
47:32 كسانى‌كه كافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از اين‌كه راه صحيح براى آن‌ها معلوم شد با پيغمبر مخالفت كردند، ذره‌اى به خدا ضرر نمى‌زنند و خدا كارهايشان را بى‌نتيجه مى‌سازد.(32)
47:33 اى افراد باايمان، از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد و كارهاى خودتان را از بين نبريد.(33)
47:34 افرادى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و در حال كفر مردند، خدا هرگز آن‌ها را نمى‌آمرزد.(34)
47:35 سست نشويد و آن‌ها را به صلح دعوت نكنيد، در صورتى كه شما برتريد و خدا با شما است و پاداش اعمالتان را كم نمى‌كند.(35)
47:36 زندگى دنيا بازى و سرگرمى است. اگر ايمان بياوريد و تقوى داشته باشيد، پاداش شما را مى‌دهد و مال شما را نمى‌خواهد.(36)
47:37 اگر خدا مال شما را بخواهد و در اين‌كار اصرار بكند، بخل مى‌ورزيد و كينه‌هاى شما را آشكار مى‌كند.(37)
47:38 متوجه باشيد كه شما اين افرادى هستيد كه از شما خواسته مى‌شود كه در راه خدا انفاق كنيد ولى عده‌اى از شما بخل مى‌ورزند. كسى‌كه بخل بورزد به ضرر خودش است. خدا احتياجى ندارد در صورتى كه شما فقير و محتاج هستيد. اگر قبول نكنيد شما را با افراد ديگرى عوض مى‌كند كه مثل شما نيستند.(38)Share this Surah Translation on Facebook...