Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dukhan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
44:1Ha. Mim.
44:2Tako mi Knjige jasne!
44:3Uistinu, Mi smo je spustili u no
44:4U njoj se razdjeljuje svaka stvar mudra,
44:5Naredbom od Nas - uistinu, Mi smo Po
44:6Milo
44:7Gospodara nebesa i Zemlje i
44:8Samo je On Bog! O
44:9Naprotiv, oni se u sumnji zabavljaju.
44:10Pa sa
44:11Prekrit
44:12\"Gospodaru na
44:13Otkud im Opomena, a ve
44:14Potom su se od njega odvratili i rekli:\"Pou
44:15Uistinu! Mi
44:16Na Dan kad dograbimo grabljenjem najve
44:17I doista smo isku
44:18\"Izru
44:19I ne uzvisujte se protiv Allaha. Uistinu! Javam dolazim s autoritetom o
44:20I uistinu, ja tra
44:21A ako mi ne vjerujete, onda me ostavite.\
44:22Tad pozva (Musa) Gospodara svog: \"Ovi sunarod prestupnika.\
44:23\"Pa otputuj s robovima Mojim no
44:24I ostavi more smirenim! Uistinu, oni
44:25Koliko ostavi
44:26I
44:27I blagodati u kojoj su radosni bili.
44:28Tako - a dali smo to u naslije
44:29Pa nije plakalo nad njima nebo i Zemlja, inije (im) bilo odgo
44:30I doista smo spasili sinove Israilove odkazne prezrene,
44:31Od faraona; Uistinu, on je bio nadmen, odonih koji pretjeruju.
44:32I doista smo ih odabrali sa znanjem nadsvjetovima,
44:33I dali im znakove u kojima je bila ku
44:34Uistinu, ovi govore:
44:35\"To je samo na
44:36Pa dajte o
44:37Jesu li oni bolji ili narod Tubba i oni prijenjih? Uni
44:38I nismo stvorili nebesa i Zemlju i
44:39Stvorili smo ih jedino s Istinom, ali ve
44:40Uistinu, Dan odluke je njihovo vrijemeodre
44:41Dan kad ne
44:42Izuzev kome se smiluje Allah. Uistinu! On, Onje Mo
44:43Uistinu, drvo zekkum
44:44Hrana grje
44:45Kao rastopljen metal vri
44:46Kao vrenje klju
44:47\"Zgrabite ga te ga odvucite usred d
44:48Potom nad glavom njegovom za kaznu izlivajteklju
44:49Ku
44:50Uistinu, ovo je ono u
44:51Uistinu, bogobojazni
44:52U ba
44:53Odijevat
44:54Tako; i o
44:55Pozivat
44:56Ne
44:57Dobrotom od Gospodara tvog. To je to, uspjehveli
44:58Pa doista smo ga olak
44:59Zato priShare this Surah Translation on Facebook...