Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dukhan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
44:1Hâ, Mîm.
44:2O ayan-beyan gösteren Kitap'a yemin olsun ki,
44:3Biz onu kutlu/bereketli bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz, biz uyarıcılarız.
44:4Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,
44:5Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,
44:6Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir.
44:7Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir O, eğer görürcesine biliyor iseniz.
44:8Tanrı yoktur O'ndan başka! Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir O, önceki atalarınızın da Rabbidir,
44:9İş, onların sandığı gibi değil! Bir kuşku içinde oynayıp oyalanmaktadırlar.
44:10Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle.
44:11İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu.
44:12\"Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz.\
44:13Nerede onlarda öğüt almak? Yemin olsun, delillerle açıklayan bir resul gelmişti onlara.
44:14Ama ondan yüz çevirdiler ve şöyle dediler: \"Eğitilmiş bir mecnun!\
44:15Biz azabı biraz kaldırırız; siz eski halinize tekrar dönersiniz.
44:16Gün gelir, en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alırız biz!
44:17Kudretimize yemin olsun ki, onlardan önce Firavun'un kavmini de ince bir imtihana çektik de, asil ve onurlu bir resul geldi onlara.
44:18Şöyle sesleniyordu: \"Ey Allah'ın kulları, bana gelin! Çünkü ben sizin için güvenilir bir resulüm.\
44:19\"Allah'a karşı ululuk taslamayın! Ben size apaçık bir kanıt getirmekteyim.\
44:20\"Ben, beni taşlamınzdan Rabbim ve Rabbinize sığındım.\
44:21\"Bana inanmadınızsa bari benden uzak durun!\
44:22Sonra Rabbine, \"Bunlar suç işleyen bir topluluktur.\" diye yakardı.
44:23Bunun üzerine, Allah buyurdu: \"O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz.\
44:24\"Denizi açık bırak, çünkü onlar, boğulmaya mahkûm edilmiş bir ordudur.\
44:25Geriye nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
44:26Nice ekinler, nice seçkin makamlar.
44:27İçinde zevk sürdükleri nice nimetler.
44:28İşte böyle! Onlara başka bir toplumu mirasçı kıldık.
44:29Gök de ağlamadı onlar için yer de. Yüzlerine bakılmadı bile!
44:30Yemin olsun, İsrailoğullarını, rezil edici bir azaptan kurtardık.
44:31Firavun'dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi.
44:32Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık.
44:33Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler vermiştik.
44:34Şimdi, şunlar tutmuş diyorlar ki:
44:35\"İlk ölümümüzden başkası yok! Biz diriltilecek filan değiliz!\
44:36\"Eğer doğru sözlülerseniz, atalarımızı geri getirin!\
44:37Onlar mı hayırlı yoksa Tübba' halkıyla onlardan önce gelenler mi? Onları helâk ettik; çünkü onlar, suç işlemiş insanlardı.
44:38Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık.
44:39İkisini de, sadece gerçeği göstermek üzere yarattık. Ama onların çokları bilmiyorlar.
44:40Hiç kuşkusuz, ayrım günü, hepsinin buluşma zamanıdır/buluşma yeridir.
44:41Bir gündür ki o, dostun dosta yararı olmaz. Onlara yardım da edilmez.
44:42Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz'dir, Rahîm'dir.
44:43Şu bir gerçek ki zakkum ağacı,
44:44Suçluların yemeğidir.
44:45Erimiş maden misali, karınlarda kaynar.
44:46Sıcak suyun kaynaması gibi...
44:47\"Tutun onu, cehennemin tam ortasına götürün!\
44:48\"Sonra başının üstüne, kaynar su azabından dökün!\
44:49\"Tat bakalım! Hani sen onurluydun, seçkindin.\
44:50\"İşte budur o kuşkulanıp durduğunuz şey.\
44:51Korunup sakınanlar, güvenli bir makamdadır;
44:52Bahçelerde, pınar başlarında.
44:53İnce ipekten, parlak atlastan giymiş olarak, karşılıklı oturmaktadırlar.
44:54İşte böyle! Onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir.
44:55Orada, güvenli bir biçimde her türlü meyveyi isterler.
44:56Orada, ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
44:57Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.
44:58Biz o Kur'an'ı senin dilinle/senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler.
44:59Artık, beklemeye geç! Çünkü onlar da beklemekteler.Share this Surah Translation on Facebook...