Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dukhan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
44:1حم‌
44:2سوگند به این کتاب روشنگر،
44:3که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بوده‌ایم!
44:4در آن شب هر امری بر اساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا می‌گردد.
44:5(آری، نزول قرآن) فرمانی بود از سوی ما؛ ما (محمد (ص) را) فرستادیم!
44:6اینها همه بخاطر رحمتی است از سوی پروردگارت، که شنونده و داناست!
44:7(همان) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، اگر اهل یقین هستید!
44:8هیچ معبودی جز او نیست؛ زنده می‌کند و می‌میراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست!
44:9ولی آنها در شکند و (با حقایق) بازی می‌کنند.
44:10پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد...
44:11که همه مردم را فرامی‌گیرد؛ این عذاب دردناکی است!
44:12(می‌گویند:) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می‌آوریم.
44:13چگونه: و از کجا متذکر می‌شوند با اینکه رسول روشنگر (با معجزات و منطق روشن) به سراغشان آمد!
44:14سپس از او روی گردان شدند و گفتند: «او تعلیم یافته‌ای دیوانه است!»
44:15ما عذاب را کمی برطرف می‌سازیم، ولی باز به کارهای خود بازمی‌گردید!
44:16(ما از آنها انتقام می‌گیریم) در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت؛ آری ما انتقام گیرنده‌ایم!
44:17ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد،
44:18(و به آنان گفت: امور) بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما هستم!
44:19و در برابر خداوند تکبر نورزید که من برای شما دلیل روشنی آورده‌ام!
44:20و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می‌برم از اینکه مرا متهم کنید!
44:21و اگر به من ایمان نمی‌آورید، از من کناره‌گیری کنید (و مانع ایمان آوردن مردم نشوید)!
44:22(آنها هیچ یک از این پندها را نپذیرفتند، و موسی) به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت: اینها قومی مجرمند!
44:23(به او دستور داده شد:) بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می‌شوید!
44:24(هنگامی که از دریا گذشتید) دریا را آرام و گشاده بگذار (و بگذر) که آنها لشکری غرق‌شده خواهند بود!
44:25(سرانجام همگی نابود شدند و) چه بسیار باغها و چشمه‌ها که از خود به جای گذاشتند،
44:26و زراعتها و قصرهای زیبا و گرانقیمت،
44:27و نعمتهای فراوان دیگر که در آن (غرق) بودند!
44:28اینچنین بود ماجرای آنان! و ما (اموال و حکومت) اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم!
44:29نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه به آنها مهلتی داده شد!
44:30ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلّت‌بار رهایی بخشیدیم؛
44:31از فرعون که مردی متکبر و از اسرافکاران بود!
44:32ما آنها را با علم (خویش) بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم،
44:33و آیاتی (از قدرت خویش) را به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود (ولی آنان کفران کردند و مجازات شدند)!
44:34اینها [= مشرکان‌] می‌گویند:
44:35«مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد!
44:36اگر راست می‌گویید پدران ما را (زنده کنید و) بیاورید (تا گواهی دهند)!»
44:37آیا آنان بهترند یا قوم «تبّع» و کسانی که پیش از آنها بودند؟! ما آنان را هلاک کردیم، چرا که مجرم بودند!
44:38ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان این دو است به بازی (و بی‌هدف) نیافریدیم!
44:39ما آن دو را جز بحق نیافریدیم؛ ولی بیشتر آنان نمی‌دانند!
44:40روز جدایی (حق از باطل) وعده‌گاه همه آنهاست!
44:41روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی‌کند، و از هیچ‌سو یاری نمی‌شوند؛
44:42مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا که او عزیز و رحیم است!
44:43مسلّماً درخت زقّوم...
44:44غذای گنهکاران است،
44:45همانند فلز گداخته در شکمها می‌جوشد؛
44:46جوششی همچون آب سوزان!
44:47(آنگاه به مأموران دوزخ خطاب می‌شود:) این کافر مجرم را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید!
44:48سپس بر سر او از عذاب جوشان بریزید!
44:49(به او گفته می‌شود:) بچش که (به پندار خود) بسیار قدرتمند و محترم بودی!
44:50این همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می‌کردید!
44:51(ولی) پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند،
44:52در میان باغها و چشمه‌ها؛
44:53آنها لباسهایی از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند و در مقابل یکدیگر می‌نشینند؛
44:54اینچنین‌اند بهشتیان؛ و آنها را با «حور العین» تزویج می‌کنیم!
44:55آنها در آنجا هر نوع میوه‌ای را بخواهند در اختیارشان قرارمی‌گیرد، و در نهایت امنیّت به سر می‌برند!
44:56هرگز مرگی جز همان مرگ اوّل (که در دنیا چشیده‌اند) نخواهند چشید، و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می‌کند؛
44:57این فضل و بخششی است از سوی پروردگارت، این همان رستگاری بزرگ است!
44:58ما آن [= قرآن‌] را بر زبان تو آسان ساختیم، شاید آنان متذکّر شوند!
44:59(امّا اگر نپذیرفتند) منتظر باش، آنها نیز منتظرند (تو منتظر پیروزی الهی و آنها منتظر عذاب و شکست)!Share this Surah Translation on Facebook...