Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Fussilat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
41:1 حم.(1)
41:2 نزول قرآن از طرف خداوند بخشنده مهربان است.(2)
41:3 قرآن كتابى است كه آياتش بطور واضح شرح داده شده. قرآنى است به زبان عربى براى افراد دانا.(3)
41:4 مژده‌دهنده و بيم‌دهنده است، ولى بيشتر افراد از آن رو گرداندند و به آن گوش نمى‌دهند.(4)
41:5 و گفتند: دل ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت مى‌كنى در پوشش، و گوشمان سنگين است و بين ما و تو مانعى وجود دارد. هر كارى از دستت برمى‌آيد بكن، ما هم كار خود را مى‌كنيم.(5)
41:6 بگو: من فقط انسانى مثل شما هستم. به من وحى مى‌شود كه معبود شما (كسى‌كه سزاوار آن است كه در مقابلش احساس و ابراز كوچكى بكنيد و مطيع محض و بدون چون و چراى دستورهايش باشيد) معبودى يگانه است. مستقيماً به طرف او برويد و فقط از او طلب آمرزش كنيد. واى بر مشركين.(6)
41:7 مشركينى كه زكات نمى‌دهند و آخرت را قبول ندارند.(7)
41:8 افراد باايمان كه كار درست مى‌كنند، پاداش بى‌پايانى دارند.(8)
41:9 بگو: آيا شما منكر كسى مى‌شويد كه زمين را در دو روز (دو مرحله) آفريده، و براى او همتاهايى درست مى‌كنيد؟ او صاحب‌اختيار همه مردم جهان است.(9)
41:10 پس از دو مرحله اول كوه‌ها را در روى زمين بوجود آورد، و زمين را بركت داد، و روزى‌هاى آن را در چهار مرحله مقرر نمود كه براى تمام خواستاران مساوى است.(10)
41:11 و به آسمان پرداخت در حالى‌كه آن دودى‌شكل بود، و به آسمان و زمين گفت: با ميل يا بدون ميل بياييد. گفتند: با ميل آمديم.(11)
41:12 خداوند هفت آسمان را در دو روز (دو مرحله) بوجود آورد، و به هر آسمان قانونش را وحى كرد، و آسمان نزديك شما را با چراغ ستارگان زينت داديم و حافظ شما ساختيم. اين تقدير خداوند توانا و دانا است.(12)
41:13 اگر قبول نكردند به آن‌ها بگو: من شما را از صاعقه‌اى مثل صاعقه عاد و ثمود مى‌ترسانم.(13)
41:14 وقتى كه پيغمبران از هر طرف براى آن‌ها آمدند و گفتند كه فقط خدا را بندگى كنيد (بنده و مطيع محض و بى‌چون و چراى هيچ‌كس جز خدا نباشيد)، آن‌ها گفتند: اگر خداوند ما مى‌خواست فرشتگان را نازل مى‌كرد، ما رسالتى را كه شما مدعى آن هستيد قبول نداريم.(14)
41:15 اما قوم عاد، در زمين به ناحق تكبر ورزيدند و گفتند: چه كسى نيرويش از ما بيشتر است؟ آيا نديدند كه خدايى كه آن‌ها را خلق كرده نيرويش از آن‌ها بيشتر است؟ آن‌ها منكر آيات ما مى‌شدند.(15)
41:16 لذا ما در روزهاى نحس باد تند سردى بر آن‌ها فرستاديم تا در دنيا عذاب خوارى را به آن‌ها بچشانيم. مسلماً عذاب آخرت خواركننده‌تر از عذاب دنياست، و كسى به آن‌ها كمكى نخواهد كرد.(16)
41:17 اما قوم ثمود، ما آن‌ها را هدايت كرديم، ولى آن‌ها گمراهى را بر هدايت ترجيح دادند. لذا به علت كارهايى كه مى‌كردند صاعقه عذاب خواركننده آن‌ها را فراگرفت.(17)
41:18 و افرادى را كه ايمان آورده و پرهیزکار بودند نجات داديم.(18)
41:19 روزى كه دشمنان خدا به طرف آتش جهنم جمع‌آورى شوند و آن‌ها را متوقف كنند.(19)
41:20 تا وقتى كه كنار آتش آمدند، گوش و چشم و پوستشان بر ضد آن‌ها درباره كارهايى كه مى‌كردند شهادت دهد.(20)
41:21 آن‌ها به پوستشان مى‌گويند: چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ مى‌گويند: خدا كه هر چيزى را به حرف‌زدن درمى‌آورد، ما را به حرف‌زدن درآورده، او شما را اولين‌بار خلق كرد و پيش او برگردانده مى‌شويد.(21)
41:22 شما به‌خاطر اين‌كه گوش و چشم و پوستتان بر ضد شما شهادت مى‌دهند كارتان را پنهان نمى‌كرديد، بلكه گمان مى‌كرديد كه خدا خيلى از كارهايى را كه مى‌كنيد نمى‌داند.(22)
41:23 اين گمانى بود كه نسبت به خداوندتان داشتيد و باعث هلاك شما شد و زيانكار شديد.(23)
41:24 اگر صبر داشته باشند متوجه مى‌شوند كه آتش جهنم جاى آن‌ها است. اگر عذرخواهى هم بكنند عذرشان قبول نخواهد شد.(24)
41:25 براى آن‌ها همنشين‌هايى قرار داديم كه وضع حال و آينده آن‌ها را در نظرشان زينت دادند، و قول عذاب در مورد دسته‌هاى جن و انسى كه قبل از آن‌ها بودند و از دنيا رفتند مقرر شد. آن‌ها ضرر كردند.(25)
41:26 افراد بى‌ايمان گفتند: به اين قرآن گوش ندهيد، و سخن بيهوده وارد آن كنيد تا پيروز شويد.(26)
41:27 به افراد بى‌ايمان عذاب سختى مى‌چشانيم و آن‌ها را مطابق بدترين كارى كه مى‌كردند مجازات مى‌كنيم.(27)
41:28 اين آتش جزاى دشمنان خداست، و به‌خاطر اين‌كه منكر آيات ما مى‌شدند در آتش منزل ابدى دارند.(28)
41:29 افراد بى‌ايمان در آن موقع مى‌گويند: خداوندا، جن و انسى كه ما را گمراه كردند به ما نشان بده تا آن‌ها را زير پايمان بياندازيم تا خوار و پست شوند.(29)
41:30 افرادى كه گفتند صاحب‌اختيار ما فقط خداوند است، بعد هم استقامت به خرج دادند، فرشتگان بر آن‌ها نازل مى‌شوند كه نترسيد و غصه نخوريد و با مژده بهشتى كه به شما وعده داده شده شاد باشيد.(30)
41:31 ما در زندگى دنيا و آخرت پشتيبان شما هستیم،و در آخرت هر چه دلتان بخواهد و هر چه درخواست كنيد براى شما وجود دارد.(31)
41:32 اين پذيرايى از جانب خداوند آمرزنده مهربان است.(32)
41:33 گفتار چه كسى بهتر از سخن كسى است كه مردم را به سوى خدا دعوت مى‌كند و كار درست مى‌نمايد، و مى‌گويدکه من از افرادى هستم كه تسليم حكم و نظر خدا هستند؟(33)
41:34 خوبى با بدى مساوى نيست، بدى را با بهترين طرز جواب بده چون در آن صورت بين تو و كسى‌كه دشمن توست دوستى صميمانه‌اى بوجود مى‌آيد.(34)
41:35 البته به اين مرحله فقط افراد شكيبا مى‌رسند، و فقط كسى‌كه سهم بزرگى از اخلاق نيكو دارد به آن مى‌رسد.(35)
41:36 اگر وسوسه‌اى از شيطان به تو رسيد به خدا پناه ببر، چون او شنوا و دانا است.(36)
41:37 شب و روز و خورشيد و ماه از نشانه‌هاى خداست، به خورشيد و ماه سجده نكنيد اگر فقط خدا را بندگى مى‌كنيد، به خدايى كه آن‌ها را خلق كرده سجده كنيد.(37)
41:38 اگر تكبر ورزيدند (ناراحت نباش)، آنان كه نزد صاحب‌اختيار تو هستند، شب و روز او را بزرگ مى‌شمارند و خسته هم نمى‌شوند.(38)
41:39 و از نشانه‌هاى خدا اين است كه زمين را خشك مى‌بينى و چون باران را بر آن بفرستيم به حركت درمى‌آيد و بالا مى‌آيد. همان كسى‌كه زمين را زنده كرد، زنده‌كننده مردگان است، چون خدا بر هر كارى قادر است.(39)
41:40 افرادى كه منكر آيات ما مى‌شوند، بر ما پوشيده نيستند. آيا كسى‌كه روز قيامت در آتش افكنده مى‌شود بهتر است يا كسى‌كه در آن روز با امنيت خاطر پيش ما مى‌آيد؟ هر كارى مى‌خواهيد بكنيد، چون خدا كارهايى را كه مى‌كنيد مى‌بيند.(40)
41:41 افرادى كه وقتى قرآن براى آن‌ها آمد منكر آن شدند (اهل آتش جهنم هستند)، قرآن كتابى است ارجمند و پرارزش.(41)
41:42 چيزى كه آن را باطل كند در زمان حال و آينده براى آن نمى‌آيد، نزول آن از طرف حكيم ستوده است.(42)
41:43 درباره تو همان حرفى را مى‌زنند كه درباره پيغمبران قبل از تو مى‌زدند. خداوند تو، هم آمرزنده و هم صاحبِ عذاب دردناكى است.(43)
41:44 اگر قرآن را به زبانى غير از زبان عربى (براى عرب‌ها) نازل مى‌كرديم مى‌گفتند: چرا آيات آن به وضوح بيان نشده؟ آيا براى عرب‌ها به زبان غير عربى صحبت مى‌كنند؟ بگو: قرآن براى افراد باايمان هدايت و شفاست، و گوش آنان كه ايمان نمى‌آورند سنگين است و بصيرتى به آن ندارند. مثل اين‌كه آن‌ها را از راه دور صدا مى‌زنند.(44)
41:45 به موسى تورات داديم، ولى مردم درباره آن اختلاف نظر پيدا كردند. اگر سخن خداوندت كه قبلاً گفته بود نبود، بين آن‌ها حكم شده بود. آن‌ها درباره آن دچار شك هستند.(45)
41:46 هر كس كار درست بكند به نفع خودش است، و هر كس كار بد بكند به ضرر خودش. خداوند تو به بندگانش ظلم نمى‌كند.(46)
41:47 علم زمان وقوع قيامت فقط اختصاص به خدا دارد، هر ميوه‌اى كه از غلافش (شكوفه‌اش) در مى‌آيد، و هر ماده‌اى كه حامله مى‌شود و وضع حمل مى‌كند، خدا مى‌داند. روزى كه صدا مى‌زند و به آن‌ها مى‌گويد: شريك‌هايى كه براى من تصور مى‌كرديد كجا هستند؟ مى‌گويند: به تو اعلام كرديم که شاهدى از ما كه آن‌ها را ديده باشد وجود ندارد.(47)
41:48 و كسانى را كه قبلاً به كمك مى‌خواندند پيدا نمى‌كنند، و مى‌فهمند كه راه فرارى ندارند.(48)
41:49 انسان از دعاى خير خسته نمى‌شود، ولی اگر آسيبى به او برسد، مايوس و نااميد مى‌شود.(49)
41:50 اگر پس از ناراحتى‌اى كه به او رسيده رحمتى از خودمان به او بچشانيم، مى‌گويد: اين به‌خاطر خودم است و فكر نمى‌كنم كه قيامت بر پا شود و اگر مرا پيش خداوندم برگردانند پيش او پاداش بهترى دارم. حتماً افراد بى‌ايمان را از كارهايى كه مى‌كردند خبردار مى‌كنيم، و عذاب سختى به آن‌ها مى‌چشانيم.(50)
41:51 وقتى به انسان نعمتى بدهیم، از ما رو برمى‌گرداند و خود را كنار مى‌كشد، و وقتى آسيبى به او برسد به دعايى طولانى مى‌پردازد.(51)
41:52 بگو: چه نظرى داريد، اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما آن را قبول نكرده باشيد، چه كسى گمراه‌تر از كسى است كه (با آن) در مخالفت شديد باشد؟(52)
41:53 نشانه‌هاى خودمان را در جهان و در وجود خودشان به آن‌ها نشان مى‌دهيم تا براى آن‌ها روشن شود كه خدا حق است. آيا كافى نيست كه خداوندت شاهد هر چيزى است؟(53)
41:54 بدانيد آن‌ها درباره ديدار خداوندشان دچار شك هستند. بدانيد كه خدا به هر چيزى احاطه دارد.(54)Share this Surah Translation on Facebook...