Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Ya Sin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
36:1Ja. Sin.
36:2Tako Mi Kur'ana mudrog,
36:3Uistinu, ti si (jedan) od izaslanika,
36:4Na putu pravom:
36:5Objavom Mo
36:6Da opominje
36:7Doista se obistinila Rije
36:8Uistinu! Mi smo na vratovima njihovim na
36:9I na
36:10A isto im je, opominjao ih ili ih neopominjao - (oni) ne
36:11Jedino opominje
36:12Uistinu! Mi, Mi
36:13I navedi im primjer stanovnika grada, kad mudo
36:14Kad poslasmo njima dvojicu - pa poreko
36:15Reko
36:16Reko
36:17A na nama je jedino dostava jasna.\
36:18Reko
36:19(Izaslanici) reko
36:20I do
36:21Slijedite onog ko od vas ne tra
36:22I za
36:23Zar da uzmem mimo Njega bogove? Ako miMilostivi
36:24Uistinu, ja bih tad bio u zabludi o
36:25Uistinu! Ja vjerujem u Gospodara va
36:26Re
36:27Za
36:28I nismo na narod njegov poslije njegaspustili nikakvu vojsku s neba, i nismo (nikad)spu
36:29Bio je samo krik jedan, tad gle: oni uga
36:30O
36:31Zar ne vide koliko smo prije njih uni
36:32A svi zajedno
36:33A znak za njih je zemlja zamrla: o
36:34I na
36:35Da jedu od vo
36:36Slava neka je Onom koji je stvorio parovesvega: od onog
36:37A znak za njih je no
36:38I Sunce plovi stani
36:39I Mjesec, odredili smo mu faze dok se vra
36:40Sunce - ne treba njemu da dostigne Mjesec,niti no
36:41I znak im je
36:42I stvorili smo za njih ne
36:43A ako htjednemo, potopi
36:44Izuzev milo
36:45I kad im se ka
36:46I nije im do
36:47I kad im se ka
36:48I govore: \"Kad
36:49O
36:50Tad ne
36:51I puhnu
36:52Re
36:53Bi
36:54Pa Danas ne
36:55Uistinu, stanovnici D
36:56Oni i
36:57Ima
36:58\"Selam!\" - bi
36:59\"I odvojite se Danas o prestupnici!\
36:60Zar vam nisam nalo
36:61Ve
36:62I zaista je izme
36:63Ovo je D
36:64Pr
36:65Danas
36:66A da smo htjeli, sigurno bismo ugasili o
36:67I da smo htjeli, sigurno bismo ihpreoblikovali u mjestu njihovom, pa ne bi moglioti
36:68A onog koga po
36:69I nismo ga pou
36:70Da opomene onog ko je
36:71Zar ne vide da smo Mi stvorili za njih - odonog
36:72I pot
36:73I imaju oni u njima korist i pi
36:74A uzimaju mimo Allaha bogove, da bi se onipomogli.
36:75Ne mogu im (dati) pomo
36:76Zato neka te ne
36:77Zar ne vidi
36:78I Nama navodi primjer, a zaboravio jestvaranje svoje. Govori: \"Ko
36:79Reci: \"O
36:80Koji vam je iz drveta zelenog na
36:81Zar nije Onaj koji je stvorio nebesa i Zemljukadar da stvori sli
36:82Zaista, komanda Njegova kad ne
36:83Pa slavljen neka je Onaj u ruciShare this Surah Translation on Facebook...