Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Fatir Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
35:1Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Onom koji je meleke u
35:2Ono
35:3O ljudi! Sjetite se blagodati Allahove premavama! Ima li ikakav stvoritelj pored Allaha, (da) vasopskrbljuje iz neba i Zemlje? Nema boga osim Njega,pa kud se odvra
35:4A ako te poreknu, pa ve
35:5O ljudi! Zaista je obe
35:6Uistinu,
35:7Oni koji ne vjeruju - ima
35:8Pa da li je onaj kome je uljep
35:9A Allah je Taj koji
35:10Ko
35:11A Allah vas je stvorio od pra
35:12I nisu jednaka dva mora: ovo svje
35:13Daje da no
35:14Ako ih prizivate, ne
35:15O ljudi! Vi ste fukare prema Allahu; a Allah- On je Bogati, Hvaljeni.
35:16Ako ho
35:17A nije to Allahu te
35:18I ne
35:19I nisu isti slijepac i onaj koji vidi,
35:20Niti tmine, niti svjetlo,
35:21Ni hlad, niti
35:22I nisu isti
35:23Ti si samo opominja
35:24Uistinu, Mi smo te poslali s Istinom,donosiocem radosnih vijesti i opominja
35:25A ako te poreknu, pa ve
35:26Zatim bih dograbio one koji nisu vjerovali;pa kakvo je bilo odbijanje Moje!
35:27Zar ne vidi
35:28A ljudi i
35:29Uistinu, oni koji u
35:30Da bi im ispunio nagrade njihove i dodao imiz dobrote Svoje. Uistinu, On je Oprosnik, Zahvalni.
35:31A ono
35:32Zatim smo Knjigu dali u naslije
35:33Ba
35:34I re
35:35Koji nas je nastanio u ku
35:36A oni koji ne vjeruju, ima
35:37I oni
35:38Uistinu, Allah je Znalac nevidljivog nebesa iZemlje. Uistinu! On je Znalac grudi.
35:39On je Taj koji vas je u
35:40Reci: \"Vidite li ortake va
35:41Uistinu! Allah dr
35:42I kunu se Allahom, najja
35:43Oholost na Zemlji i planiranje zla; aplaniranje zla opkoljava jedino po
35:44Zar ne putuju po Zemlji pa gledaju kakav jebio kraj onih prije njih, a bili su ja
35:45A daShare this Surah Translation on Facebook...