Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Saba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
34:1Hvala Allahu - Onome
34:2Zna
34:3A oni koji ne vjeruju govore: \"Ne
34:4Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela. Ti takvi
34:5A oni koji se upinju protiv ajeta Na
34:6I vide oni kojima je dato znanje, da je ono
34:7A oni koji ne vjeruju, govore: \"Ho
34:8Da li je izmislio protiv Allaha la
34:9Pa zar ne vide
34:10I doista smo dali Dawudu od Nas dobrotu: \"Obrda! Slavite (Allaha) s njim i pticama\", i Mi smo muomek
34:11\"Izra
34:12I Sulejmanu vjetar - jutro njegovo mjesec ive
34:13Radili su mu
34:14Pa po
34:15Doista je za Sebu bio u njihovom prebivali
34:16Pa su se odvratili, te smo poslali na njihbujicu Arima, i zamijenili smo im dvije ba
34:17Tako smo ih platili
34:18I na
34:19Tad su govorili: \"Gospodaru na
34:20I doista je Iblis obistinio na njimapretpostavku svoju, pa su ga slijedili, izuzevskupine vjernika.
34:21A nije on imao nad njima nikakvog autoriteta- izuzev da znamo ko vjeruje u Ahiret od onog ko je usumnji o njemu. A Gospodar tvoj je nad svakom stvari
34:22Reci: \"Zovite one koje pretpostavljate mimoAllaha! Ne vladaju te
34:23I ne
34:24Reci: \"Ko vas opskrbljuje iz neba i Zemlje?\"Reci: \"Allah. A uistinu smo mi ili vi na Uputi ili uzabludi o
34:25Reci: \"Ne
34:26Reci: \"Sakupi
34:27Reci: \"Poka
34:28I poslali smo te cijelom
34:29I govore: \"Kad
34:30Reci: \"Ima
34:31I govore oni koji ne vjeruju: \"Ne
34:32Oni koji su se oholili re
34:33I re
34:34I nismo u grad poslali nijednog opominja
34:35I govore: \"Mi smo ve
34:36Reci: \"Uistinu, Gospodar moj pru
34:37I nisu bogatstva va
34:38A oni koji se trude protiv ajeta Na
34:39Reci: \"Uistinu, Gospodar moj pru
34:40A na Dan kad ih sve skupi, zatim ka
34:41Re
34:42Zato vi Danas ne vladate jedni za drugekori
34:43I kad im se u
34:44A nismo im dali nikakve knjige da ihprou
34:45I poricali su oni prije njih, a nisu (ovi)dosegli desetinu onog
34:46Reci: \"Samo vas jednom savjetujem: daustajete radi Allaha po dva i pojedina
34:47Reci: \"Ne tra
34:48Reci: \"Uistinu, Gospodar moj spu
34:49Reci: \"Do
34:50Reci: \"Ako zalutam, pa samo lutam protiv du
34:51A kad bi vidio kad se prepla
34:52I reknu: \"Vjerujemo u njega!\" A otkud im daprihvate iz mjesta dalekog?
34:53A doista nisu vjerovali u njega od ranije, iciljali su na nevidljivo iz mjesta dalekog.
34:54A izmeShare this Surah Translation on Facebook...