Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Luqman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
31:1 الم.(1)
31:2 اين آيات كتاب حكيم است.(2)
31:3 راه صحيح را به نيكوكاران نشان مى‌دهد و براى آن‌ها رحمت است.(3)
31:4 نيكوكارانى كه نماز را به پا مى‌دارند و زكات مى‌دهند و به آخرت يقين دارند.(4)
31:5 چنين افرادى از طرف خدايشان در راه صحيح هستند و رستگار مى‌باشند.(5)
31:6 بعضى از مردم خريدار سخنان سرگرم‌كننده و بيهوده‌اند تا بدون علم (از روى نادانى و جهالت) مردم را از راه خدا منحرف كنند و آيات ما را به مسخره مى‌گيرند. چنين كسانى عذابى خواركننده دارند.(6)
31:7 چون آيات ما بر او خوانده شود با تكبر رو برمى‌گرداند، مثل اين‌كه آن را نشنيده يا اين‌كه گوشش سنگين است. او را به عذابى پردرد بشارت بده.(7)
31:8 افرادى كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند بهشت پرنعمت مال آن‌ها است.(8)
31:9 هميشه در آن خواهند بود. وعده خدا راست است، و او توانا و حكيم است.(9)
31:10 خدا آسمان را بدون ستونى كه ببينيد خلق كرد، و در زمين كوه‌ها را قرار داد تا زمين شما را نلرزاند، و هر نوع جنبنده‌اى در آن پراكند، و از آسمان باران را نازل كرديم و در زمين هر نوع گياه پرارزش رويانديم.(10)
31:11 اين خلقت خدا است. به من نشان دهيد كه ديگران چه آفريده‌اند؟ ظلم‌كنندگان در گمراهى واضحى هستند.(11)
31:12 ما به لقمان حكمت داديم و به او گفتيم: از خدا سپاسگزارى كن. كسى‌كه شكر كند فقط به نفع خودش شكر مى‌كند و كسى‌كه شكرگزارى نكند، (بداند كه) خدا بى‌نياز و ستوده است.(12)
31:13 وقتى را يادآورى كن كه لقمان در حالى‌كه به پسرش نصيحت مى‌كرد، به او گفت: فرزندم، چيزى را شريك خدا نساز، چون شرك ظلم بزرگى است.(13)
31:14 درباره پدر و مادر به انسان سفارش كرديم. مادرش او را حامله شد، هر روز ناتوان‌تر مى‌شد و از شير گرفتن او دوسال طول كشيد. به او سفارش كرديم كه از من و پدر و مادرت سپاسگزارى كن که بازگشت همه به سوى من است.(14)
31:15 اگر پدر و مادرت سعى كردند چيزى را كه علمى بوجود آن ندارى شريك من سازى، از آن‌ها اطاعت نكن، ولى در دنيا با آن‌ها به خوبى رفتار كن، و از راه كسى‌كه به سوى من برگشته پيروى كن. بازگشت شما به نزد من است و من شما را از كارهايى كه مى‌كرديد خبردار مى‌كنم.(15)
31:16 فرزندم، اگر عمل تو به اندازه دانه خردلى باشد، و در تخته‌سنگ بزرگ يا در آسمان‌ها يا در زمين باشد، خدا آن را پاى حساب مى‌آورد، چون خدا دقيق و آگاه است.(16)
31:17 فرزندم، نماز را به پا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و در مقابل مصيبتى كه به تو وارد شده صبر داشته باش. اين از كارهايى است كه تصميم قوى لازم دارد.(17)
31:18 رويت را با تكبر از مردم برمگردان و با غرور در زمين راه نرو، چون خدا افراد خودپسند خودستا را دوست ندارد.(18)
31:19 در راه‌رفتنت ميانه‌رو باش و صدايت را پايين بيار، چون زننده‌ترين صداها صداى الاغ‌ها است.(19)
31:20 آيا متوجه نشده‌ايد كه خدا آنچه در آسمان‌ها و در زمين است مسخر شما كرده و نعمت ظاهرى و باطنى خود را بر شما تمام كرده؟ عده‌اى از مردم در مورد خدا بدون علم و هدايت و كتاب روشن به بحث مى‌پردازند.(20)
31:21 وقتى به آن‌ها گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد، مى‌گويند: ما از روشى كه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروى مى‌كنيم، اگر چه شيطان آن‌ها را به عذاب سوزان دعوت كرده باشد.(21)
31:22 كسى‌كه خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، به دستاويز محكمى چسبيده، و عاقبت كارها با خداست.(22)
31:23 و كسانى‌كه منكر شدند، انكارشان تو را غمگين نكند. بازگشت آن‌ها پيش ما است و آن‌ها را از كارهايى كه مى‌كردند خبردار مى‌كنيم، چون خدا از آنچه در دل‌ها است اطلاع دارد.(23)
31:24 مدت كوتاهى آن‌ها را بهره‌مند مى‌كنيم، و بعد آن‌ها را با عذاب شديدى درمانده مى‌نماييم.(24)
31:25 اگر از آن‌ها بپرسى که چه كسى آسمان‌ها و زمين را افريده؟ حتماً مى‌گويند: خدا. بگو: ستايش و بزرگداشت نيز اختصاص به خدا دارد. ولى بيشتر آن‌ها اين را نمى‌دانند.(25)
31:26 آنچه در آسمان‌ها و زمين است مال خدا است، چون خدا بى‌نياز و ستوده است.(26)
31:27 اگر تمام درخت‌هايى كه در زمين است قلم شود و دريا (مركب شود) و هفت درياى ديگر براى نوشتن به كمك آن بيايند، كلمات خدا تمام نمى‌شود، چون خدا توانا و حكيم است.(27)
31:28 خلقت شما و زنده‌ساختن دوباره شما در قيامت مثل آفريدن و زنده‌كردن يكنفر است، چون خدا شنوا و بينا است.(28)
31:29 آيا متوجه نشده‌اى كه خدا شب را وارد روز مى‌كند و روز را وارد شب مى‌كند، و خورشيد و ماه را مسخر كرده كه هر يك تا مدت معينى حركت مى‌كند، و خدا از تمام كارهايى كه مى‌كنيد آگاه است؟(29)
31:30 اين كار به علت اين است كه خدا حق است و تمام چيزهايى كه غير از او به كمك مى‌خواننيد، باطل هستند و خدا بلندمرتبه و بزرگ است.(30)
31:31 آيا نديده‌اى كه كشتى به نعمت خدا در دريا حركت مى‌كند تا خدا قسمتى از آيات خود را به شما نشان دهد؟ نشانه‌هاى زيادى در اين كار براى هر فرد صبور سپاسگزارى وجود دارد.(31)
31:32 وقتى موجى مثل كوه آن‌ها را فرا گيرد، خالصانه خدا را به كمك مى‌خوانند، و چون خدا نجاتشان دهد و به خشكى برساند، عده‌اى از آن‌ها ميانه‌روى مى‌كنند، و فقط افراد خيانتكار قدرنشناس منكر آيات ما مى‌شوند.(32)
31:33 اى مردم، خودتان را از نافرمانى و عذاب خداوندتان حفظ كنيد، و از روزى بترسيد كه پدرى جزاى فرزندش را نمى‌دهد و فرزندى ذره‌اى جزای پدرش را نمى‌دهد. وعده خدا حق است، بنابراين زندگى دنيا و شيطان فريبكار شما را فريب ندهند.(33)
31:34 علم زمان قيامت پيش خدا است، و خدا باران را نازل مى‌كند، و آنچه در رحم‌ها است مى‌داند و كسى نمى‌داند فردا چه كارهايى مى‌كند، و كسى نمى‌داند در چه سرزمينى مى‌ميرد. به راستى خدا دانا و حكيم است.(34)Share this Surah Translation on Facebook...