Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rum Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
30:1Alif. Lam. Mim.
30:2Pora
30:3U zemlji najbli
30:4Za nekoliko godina - Allahova je naredba prijei poslije - a tog dana radovat
30:5S pomo
30:6Obe
30:7Znaju vanj
30:8Zar ne
30:9Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakavje bio kraj onih prije njih? Bili su mo
30:10Potom je zlo bilo kraj onih koji su
30:11Allah je po
30:12A na Dan kad nastupi ^as, o
30:13I ne
30:14A na Dan kad nastupi ^as, Tog dana
30:15Pa
30:16Pa
30:17Pa slavljen neka je Allah kad zano
30:18I Njemu hvala na nebesima i Zemlji, ipo
30:19Izvodi
30:20A od znakova Njegovih je
30:21I od znakova Njegovih je
30:22I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa iZemlje, i razli
30:23I od znakova Njegovih je spavanje va
30:24I od znakova Njegovih je: pokazuje vam munjustrahom i nadom, i spu
30:25I od znakova Njegovih je
30:26I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. Svisu Njemu pokorni.
30:27I On je Taj koji po
30:28Navodi vam primjer od du
30:29Naprotiv, oni koji
30:30Zato stani licem svojim vjeri pravoj, fitretuAllahovom, onom po kojem je stvorio ljude - nemapromjene stvaranja Allahovog. To je vjera prava, alive
30:31Budite oni koji se obra
30:32Od onih koji su podijelili vjeru svoju ipostali sekte. Svaka stranka se s onim
30:33A kad ljude dotakne nesre
30:34Da bi bili nezahvalni na onom
30:35Zar smo im spustili dokaz, pa on govori oonom
30:36I kad damo da ljudi okuse milost, raduju se unjoj; a kad ih zadesi zlo zbog onog
30:37Zar nisu vidjeli da Allah pru
30:38Pa daj bli
30:39A ono
30:40Allah je Taj koji vas je stvorio, zatim vasopskrbio, potom
30:41Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onog
30:42Reci: \"Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj onih od ranije! Bili su ve
30:43Zato stani licem svojim vjeri ispravnoj,prije no do
30:44Ko ne vjeruje, pa protiv njega je kufrnjegov, a ko radi dobro, pa du
30:45Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela iz dobrote Svoje. Uistinu! On ne volinevjernike.
30:46I od znakova Njegovih je
30:47A doista, slali smo prije tebe poslanikenarodu njihovom, pa su im dolazili s jasnim dokazima,te smo se osvetili onima koji su skrivili; apomaganje vjernicima bila je na Nama obaveza.
30:48Allah je Taj koji
30:49Iako su bili prije no
30:50Zato pogledaj tragove milosti Allahove, kakoo
30:51I da po
30:52Pa uistinu, ti ne
30:53I nisi ti vodi
30:54Allah je Taj koji vas je stvorio od slabog,zatim je poslije slabosti snagu na
30:55A na Dan kad nastupi ^as, zaklinja
30:56I re
30:57Pa Tog dana ne
30:58I doista, naveli smo ljudima u ovom Kur'anuod svakog primjera (pone
30:59Tako pe
30:60Zato se strpi! Uistinu, obeShare this Surah Translation on Facebook...