Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rum Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
30:1 الم.(1)
30:2 رومیان در سرزمينى نزديك شكست خوردند، آن‌ها بعد از شكست‌خوردنشان در عرض چند سال پيروز مى‌شوند، چون فرمان كار در گذشته و آينده با خدا است و آن روز افراد باايمان به سبب يارى خدا شاد مى‌شوند. خدا هر كس را كه بخواهد يارى مى‌كند. او توانا و مهربان است.(2 تا 5)
30:6 اين وعده خداست و خدا بر خلاف وعده‌اش كارى نمى‌كند، ولى بيشتر مردم اين را نمى‌دانند.(6)
30:7 مردم فقط ظاهر زندگى دنيا را مى‌شناسند و از عاقبت كار غافل هستند.(7)
30:8 آيا آن‌ها درباره خودشان فكر نكرده‌اند؟ خدا آسمان‌ها و زمين و آنچه را بين آن‌ها است به حق آفريده و مدت معلومى تعيين كرده، ولى بيشتر مردم ملاقات خداوندشان را قبول ندارند.(8)
30:9 آيا در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كار كسانى‌كه قبل از آن‌ها بودند چه بود؟ آن‌ها نيرويشان بيشتر از اين‌ها بود و زمين را زير و رو كردند و بيشتر از آنچه اين‌ها آباد مى‌كنند زمين را آباد كردند، و پيغمبرانشان دلايل روشن براى آن‌ها آوردند. خدا به آن‌ها ظلم نكرد، ولى آن‌ها به خودشان ظلم كردند.(9)
30:10 و عاقبت بد كسانى‌كه كار بد مى‌كردند اين بود كه منكر آيات خدا شدند و آن را مسخره مى‌كردند.(10)
30:11 خدا خلقت را شروع مى‌كند و بعد آن را برمى‌گرداند و آنگاه به سوى او برگردانده مى‌شويد.(11)
30:12 روزى كه قيامت برپا شود گناه‌كاران نااميد مى‌شوند.(12)
30:13 و شفيعى از كسانى‌كه شريك خدا مى‌ساختند براى آن‌ها وجود ندارد و منكر شريكانى كه مى‌ساختند مى‌شوند.(13)
30:14 روزى كه قيامت برپا شود مردم از هم جدا مى‌شوند.(14)
30:15 اما افرادى كه ايمان داشتند و كار صحيح كردند در بهشت شادمان خواهند بود.(15)
30:16 اما كسانى‌كه كافر شدند و منكر آيات ما و ديدن آخرت شدند در عذاب حاضر مى‌گردند.(16)
30:17 خدا را موقعى كه روز را به شب و شب را به روز مى‌رسانيد به پاكى ياد كنيد.(17)
30:18 و شب و ظهر در آسمان‌ها و زمين ستايش به خدا اختصاص دارد.(18)
30:19 زنده را از مرده بيرون مى‌آورد و مرده را از زنده خارج مى‌كند و زمين را بعد از مردنش زنده مى‌كند. شما نيز همين‌طور از گور بيرون آورده(زنده) مى‌شويد.(19)
30:20 يكى از آياتش اين است كه شما را از خاك خلق كرد و شما آدم‌هايى شديد كه در زمين پخش مى‌شويد.(20)
30:21 و يكى از آياتش اين است كه براى شما از جنس خودتان همسر آفريد تا با آن‌ها آرامش پيدا كنيد، و بين شما دوستى و رحمت بوجود آورد. در اين كار عبرت‌هايى براى كسانى‌كه فكر مى‌كنند وجود دارد.(21)
30:22 و يكى از آياتش خلق آسمان‌ها و زمين، و اختلاف زبان و رنگ شما است. در اين كار براى افراد دانا عبرتى وجود دارد.(22)
30:23 و يكى از آياتش خوابيدن شما در شب و ظهر، و دنبال فضل او رفتن (كسب معاش) شما در روز است. در اين كار عبرت‌هايى براى كسانى‌كه گوش شنوا دارند وجود دارد.(23)
30:24 و يكى از آياتش اين است كه برق را كه باعث ترس و اميد شما مى‌شود به شما نشان مى‌دهد، و از آسمان باران را نازل مى‌كند و با آن زمين را بعد از مردنش زنده مى‌كند. در اين كار عبرت‌هايى براى افرادى كه مى‌فهمند وجود دارد.(24)
30:25 و يكى از آياتش اين است كه آسمان و زمين به فرمانش برپا است، و وقتى شما را از زمين براى يك بار صدا بزند، فوراً از آن خارج مى‌شويد.(25)
30:26 تمام كسانى‌كه در آسمان‌ها و زمين هستند مال او و مطيع او هستند.(26)
30:27 او وجودى است كه خلقت را شروع مى‌كند و بعد آن را برمى‌گرداند، و كار برگرداندن براى او آسانتر است. و بالاترين صفات در آسمان‌ها و زمين متعلق به اوست، و او توانا و حكيم است.(27)
30:28 خدا براى شما مثلى از خودتان زد. آيا شما از غلامان خودتان شريكانى در آنچه روزى شما ساخته‌ايم داريد كه در آن با هم مساوى باشيد و همان‌طور كه از هم مى‌ترسيد از آن‌ها بترسيد؟ ما آيات را براى كسانى‌كه مى‌فهمند اين‌طور شرح مى‌دهيم.(28)
30:29 كسانى‌كه ظلم مى‌كنند، بدون علم و آگاهى از دلخواه خود پيروى مى‌كنند. چه كسى (قادر است) فردى را كه خدا گمراه كرده هدايت كند؟ آن‌ها مددكارى ندارند.(29)
30:30 بنابراين با تمايل به حق، به دينى روى آور كه آفريده خدايى است كه مردم را بر اين طبيعت آفريده. آفرينش خدا تغيير پيدا نمى‌كند. دين درست و پايدار چنين دينى است، ولى بيشتر مردم نمى‌دانند.(30)
30:31 در حالى‌كه به سوى او برمى‌گرديد از نافرمانى و عذاب او بترسيد و نماز را به پا داريد و از مشركان نباشيد.(31)
30:32 از مشركانى كه دينشان را فرقه‌فرقه كردند و به گروه‌ها تقسيم شدند و هر گروهى به اعتقادات خود دلخوش است.(32)
30:33 وقتى ضررى به مردم برسد، در حالى‌كه توبه مى‌كنند، خداوندشان را به كمك مى‌خوانند، و چون از طرف خودش نعمتى به آن‌ها بچشاند، آن وقت عده‌اى از آن‌ها براى خداوندشان شريك درست مى‌كنند.(33)
30:34 براى اين‌كه ناسپاسى چيزى را بكنند كه به آن‌ها داده‌ايم. بنابراين كامجويى كنيد، نتيجه آن را خواهيد دانست.(34)
30:35 آيا براى آن‌ها دليلى نازل كرده‌ايم كه درستى چيزهايى را كه شريك خدا مى‌سازند بيان كند؟(35)
30:36 چون به مردم رحمتى بچشانيم، به‌خاطر آن خوشحال مى‌شوند، و اگر به علت كارهايى كه كرده‌اند مصيبتى به آن‌ها برسد، نااميد مى‌شوند.(36)
30:37 آيا متوجه نشده‌اند كه خدا روزى را براى هر كس كه بخواهد وسعت مى‌دهد يا تنگ مى‌كند؟ در اين كار عبرت‌هايى براى افراد باايمان وجود دارد.(37)
30:38 حق خويشاوندان و تهيدستان و در راه‌ماندگان را بده. اين كار براى كسانى‌كه خشنودى خدا را مى‌خواهند بهتر است و چنين افرادى رستگار هستند.(38)
30:39 ربايى كه مى‌دهيد تا مال مردم افزايش پيدا كند، در پيش خدا افزايشى پيدا نمى‌كند. در حالى‌كه زكاتى كه مى‌دهيد و با آن رضاى خدا را مى‌خواهيد چند برابر خواهد شد.(39)
30:40 خداست كه شما را خلق كرد و به شما روزى داد و جان شما را مى‌گيرد و بعد شما را زنده مى‌كند. آيا از اين شريكانى كه براى خدا درست كرده‌ايد، كسى هست كه ذره‌اى از اين كارها را بكند؟ او پاک و بالاتر از اين چيزهايى است كه شريك او مى‌سازند.(40)
30:41 به علت كارهايى كه مردم كرده‌اند، فساد در خشكى و دريا ظاهر شده تا خدا نتيجه بعضى از كارهايى راكه كرده‌اند به آن‌ها بچشاند، شايد برگردند.(41)
30:42 بگو: در زمين بگرديد و نگاه كنيد که عاقبت كار كسانى‌كه قبل از شما بودند چه بود، بيشتر آن‌ها مشرك بودند.(42)
30:43 بنابراين به دين صحيح و پايدار روى آور، قبل از اين‌كه روزى بيايد كه از طرف خدا برگشتى براى آن نيست. در آن روز مردم تقسيم مى‌شوند.(43)
30:44 كسانى‌كه ايمان نياوردند به ضرر خودشان است، و كسانى‌كه ايمان آوردند و عمل صحيح كردند بهشت را براى خودشان آماده مى‌كنند.(44)
30:45 تا خدا به افرادى كه ايمان آوردند و كار صحيح كردند از فضل خودش پاداش دهد. خدا افراد بى‌ايمان را دوست ندارد.(45)
30:46 و يكى از آياتش اين است كه بادها را براى مژده مى‌فرستد تا مقدارى از رحمتش را به شما بچشاند، و كشتى به امرش حركت كند و دنبال فضل او (كسب معاش) برويد. شايد سپاسگزارى كنيد.(46)
30:47 قبل از تو پيغمبرانى پيش قومشان فرستاديم و دليل‌هاى روشن براى آن‌ها آوردند. آنگاه ما از گناه‌كاران انتقام گرفتيم. كمك به افراد باايمان وظيفه ماست.(47)
30:48 خدا وجودى است كه بادها را مى‌فرستد و ابر را به حركت در مى‌آورد و آن را در آسمان هر طور كه بخواهد پخش و تكه‌تكه (يا متراكم) مى‌كند، و مى‌بينى كه باران از ميان آن خارج مى‌شود. و وقتى باران را به كسانى از بندگانش كه بخواهد برساند، خوشحال مى‌شوند.(48)
30:49 در صورتى كه قبل از اين‌كه باران بر آن‌ها ببارد نااميد بودند.(49)
30:50 پس به آثار رحمت خدا نگاه كن كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى‌كند. حقيقتاً خدا زنده‌كننده مردگان است، و او بر انجام هر كارى قادر است.(50)
30:51 اگر بادى بفرستيم و در اثر آن ببينند كه زراعتشان زرد شده، حتماً بعد از آن ناسپاسى مى‌كنند.(51)
30:52 تو نمى‌توانى به مرده‌ها حرف حالى كنى، و نمى‌توانى به آدم‌هاى كر، در صورتى كه پشتشان به تو باشد، حرف بفهمانى.(52)
30:53 تو نمى‌توانى با نشان‌دادن راه، كورها را متوجه راه صحيح بكنى. تو فقط مى‌توانى به كسانى‌كه به آيات ما ايمان دارند و تسليم آن هستند حرف را بفهمانى.(53)
30:54 خداست كه شما را ضعيف آفريد، و بعد از ناتوانى شما را نيرومند ساخت، و بعد از نيرومندشدن دوباره شما را ضعيف و پير مى‌كند. هر چه را بخواهد خلق مى‌كند، و او دانا و توانا است.(54)
30:55 روزى كه قيامت برپا شود، گناه‌كاران قسم مى‌خورند كه فقط يك ساعت در قبر مانده‌اند. قبلاً در دنيا هم همين‌طور به دروغگويى كشانده مى‌شدند.(55)
30:56 ولى كسانى‌كه علم و ايمان به آن‌ها عطا شده مى‌گويند: شما بنابر كتاب خدا تا روز قيامت در قبر مانده‌ايد و حالا روز قيامت است، ولى نمى‌دانستيد.(56)
30:57 در چنان روزى معذرت خواهى براى كسانى‌كه ظلم مى‌كنند فايده‌اى ندارد، و از آن‌ها نمى‌خواهند كه عذرخواهى كنند.(57)
30:58 براى مردم در اين قرآن هر گونه مثلى زده‌ايم. اگر معجزه‌اى براى آن‌ها بياورى حتماً افراد بى‌ايمان مى‌گويند: شما دروغ مى‌گوييد.(58)
30:59 خدا اين‌طور بر دل افراد نادان مهر مى‌نهد.(59)
30:60 صبركن، چون وعده خدا حق است و كسانى‌كه (به آخرت) يقين ندارند تو را كوچك نسازند.(60)Share this Surah Translation on Facebook...