Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ash-Shu`ara` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
26:1Ta. Sin. Mim.
26:2To su znaci Kitaba jasnog.
26:3Mo
26:4Kad bismo htjeli, spustili bismo na njih sneba znak, pa bi mu povili vratove svoje ponizno.
26:5I nije im do
26:6Pa doista su poricali, pa do
26:7Zar ne vide zemlju, koliko smo dali da iz njeiznikne od svake vrste plemenite?
26:8Uistinu, u tome je znak. A nisu ve
26:9I uistinu! Gospodar tvoj! On je Mo
26:10A kad Gospodar tvoj pozva Musaa: \"Idi naroduzalima,
26:11Narodu faraonovom. Zar se ne
26:12Re
26:13I ste
26:14I imaju oni protiv mene zlo
26:15Re
26:16Pa do
26:17Po
26:18(Faraon) re
26:19I u
26:20Re
26:21Tad sam pobjegao od vas po
26:22A to je blagodat kojom mi prigovara
26:23Faraon re
26:24(Musa) re
26:25(Faraon) re
26:26(Musa) re
26:27(Faraon) re
26:28(Musa) re
26:29(Faraon) re
26:30(Musa) re
26:31(Faraon) re
26:32Tad (Musa) baci
26:33I izvu
26:34(Faraon) re
26:35
26:36Reko
26:37Dove
26:38Pa su sakupljeni
26:39I bi re
26:40Da bismo mi slijedili
26:41Pa po
26:42Re
26:43Musa im re
26:44Tad baci
26:45Tad Musa baci
26:46Tad se
26:47Reko
26:48Gospodara Musaovog i Harunovog.\
26:49Re
26:50Reko
26:51Uistinu! Mi
26:52I objavismo Musau: \"Kreni s robovima Mojimno
26:53Tad posla faraon u gradove sakuplja
26:54\"Uistinu, ovi su grupa mala,
26:55I uistinu, oni su nas rasrdili,
26:56I uistinu, mi smo svi oprezni.\
26:57Pa ih izvedosmo iz vrtova i izvora,
26:58I riznica i mjesta plemenitog.
26:59Tako; i dali smo ih u naslije
26:60Pa su ih slijedili kad se Sunce ra
26:61Pa po
26:62Re
26:63Tad objavismo Musau: \"Udri
26:64I pribli
26:65I spasismo Musaa i onog ko je bio s njim,sve,
26:66Potom potopismo druge.
26:67Uistinu, u tome je znak, a ve
26:68I uistinu, Gospodar tvoj! On je Mo
26:69I izrecituj im vijest o Ibrahimu.
26:70Kad re
26:71Reko
26:72Re
26:73Ili vam koriste ili
26:74Reko
26:75Re
26:76Vi i o
26:77Pa uistinu, oni su moji neprijatelji, izuzevGospodara svjetova,
26:78Koji me je stvorio, pa me On uputio,
26:79I Onaj koji me hrani i napaja me.
26:80I kad se razbolim, tad On lije
26:81I Koji
26:82I Koji
26:83Gospodaru moj! Daruj mi sud i priklju
26:84I u
26:85I u
26:86I oprosti ocu mom, uistinu, on je bio odzalutalih.
26:87I ne ponizi me na Dan kad budu podignuti,
26:88Dan kad ne
26:89Izuzev onom ko do
26:90I pribli
26:91I pokaza
26:92I bi
26:93Mimo Allaha? Ho
26:94Tad
26:95I vojske Iblisove zajedno.
26:96Govori
26:97\"Tako nam Allaha, bili smo doista u zabludio
26:98Kad smo vas izjedna
26:99A zaveli su nas jedino prestupnici,
26:100Zato mi nemamo nikakvih posrednika,
26:101Niti prijatelja bliska.
26:102Pa da nam je ponavljanje, pa da budemo odvjernika!\
26:103Uistinu! U tome je znak, a ve
26:104A uistinu, Gospodar tvoj! On je Mo
26:105Narod Nuhov je poricao izaslanike,
26:106Kad im re
26:107Uistinu! Ja sam vama poslanik pouzdan,
26:108Zato se bojte Allaha i mene poslu
26:109A ne tra
26:110Zato se bojte Allaha i mene poslu
26:111Reko
26:112Re
26:113Obra
26:114I nisam ja progonitelj vjernika,
26:115Ja sam samo opominja
26:116Reko
26:117Re
26:118Zato presudi izme
26:119Pa spasismo njega i onog ko je bio s njim, ula
26:120Zatim smo poslije potopili preostale.
26:121Uistinu, u tome je znak, a ve
26:122I uistinu, Gospodar tvoj! On je Mo
26:123Ad je poricao izaslanike,
26:124Kad im re
26:125Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
26:126Zato se bojte Allaha i poslu
26:127A ne tra
26:128Gradite li na svakoj uzvi
26:129I gradite tvr
26:130I kad napadate, napadate (kao) tirani.
26:131Zato se bojte Allaha i poslu
26:132I bojte se Onog koji vas je pomogao onim
26:133Pomogao vas je stokom i sinovima,
26:134I ba
26:135Uistinu! Ja se pla
26:136Reko
26:137Ovo je samo obi
26:138I ne
26:139Tad su ga porekli, pa smo ih uni
26:140A uistinu! Gospodar tvoj! On je Mo
26:141Poricao je Semud izaslanike.
26:142Kad im re
26:143Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
26:144Zato se bojte Allaha i poslu
26:145A ne tra
26:146Ho
26:147U ba
26:148I usjevima i palmama - plodovi njihovi zreli-
26:149I kle
26:150Zato se bojte Allaha i poslu
26:151I ne slu
26:152Koji
26:153Reko
26:154Ti si samo smrtnik sli
26:155Re
26:156I ne doti
26:157Pa je rani
26:158Tad ih spopade kazna. Uistinu, u tome jeznak, a ve
26:159A uistinu! Gospodar tvoj! On je Mo
26:160Narod Lutov je poricao izaslanike,
26:161Kad im re
26:162Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
26:163Zato se bojte Allaha i poslu
26:164A ne tra
26:165Zar dolazite mu
26:166A ostavljate
26:167Reko
26:168Re
26:169Gospodaru moj! Spasi mene i porodicu moju odonog
26:170Pa smo spasili njega i svu njegovu porodicu,
26:171Izuzev starice me
26:172Zatim smo uni
26:173A izlili smo na njih ki
26:174Uistinu, u tome je znak, a ve
26:175I uistinu! Gospodar tvoj! On je Mo
26:176Poricali su stanovnici Ejke izaslanike,
26:177Kad njima re
26:178Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
26:179Zato se bojte Allaha i poslu
26:180A ne tra
26:181Ispunjavajte mjeru i ne budite odzakidatelja.
26:182Mjerite mjerilom ispravnim.
26:183I ne
26:184I bojte se Onog koji je stvorio vas ipokoljenja ranija.\
26:185Reko
26:186I ti si samo smrtnik sli
26:187Pa daj da padne na nas komad neba, ako si odistinitih.\
26:188Re
26:189Tad su ga porekli, pa ih je spopala kaznaDana tame. Uistinu, to je bila kazna Danastrahovitog.
26:190Uistinu, u tome je znak, a ve
26:191A uistinu! Gospodar tvoj! On je Mo
26:192I uistinu, to je Objava Gospodara svjetova,
26:193Spu
26:194Na srce tvoje, da bude
26:195Na jeziku arapskom, jasnom.
26:196I uistinu, on je u zeburima ranijih.
26:197Zar im nije znak (to)
26:198A da smo ga objavili nekom od stranaca,
26:199Pa im ga
26:200Tako to uvla
26:201Ne
26:202Pa do
26:203Tad
26:204Pa zar kaznu Na
26:205Pa zar nisi vidio, ako im damo da u
26:206Zatim im do
26:207Ne
26:208I nismo uni
26:209Opomenom, a nismo zalimi.
26:210I nisu ga spustili
26:211I ne dolikuje im, niti mogu.
26:212Uistinu, oni su od prislu
26:213Zato ne prizivaj uz Allaha boga drugog, pada bude
26:214I upozoravaj rodbinu svoju najbli
26:215I spusti krilo svoje onom ko te slijedi odvjernika.
26:216Pa ako te ne poslu
26:217Pa pouzdaj se u Mo
26:218Koji te vidi kad stoji
26:219I kretanje tvoje me
26:220Uistinu! On, On je Onaj koji
26:221Ho
26:222Spu
26:223Koriste sluh, a ve
26:224A pjesnike - slijede ih zalutali.
26:225Zar ne vidi
26:226I da oni govore ono
26:227Izuzev onih koji vjeruju iShare this Surah Translation on Facebook...