Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ash-Shu`ara` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
26:1Та син мим.
26:2Ошбу аятьләр хакның хаклыгын, батылның батыллыгын ачып бирүче Коръән аятьләредер.
26:3Ий Мухәммәд г-м кавемең һәммәсе дә иман китермәгәне өчен каты кайгырып үзеңне һәлак итү ихтималындасың. Ягъни мөшрикләрнең иман китермәгәннәре өчен үзеңә зарар китерер дәрәҗәдә кайгырасың, борчылма, тыныч бул.
26:4Әгәр Без теләсәк, аларны дингә көчли торган галәмәтне күктән аларга иңдерер идек, иман китереп һәрвакыт ул галәмәткә баш ияр иделәр.
26:5Әгәр аларга Аллаһудан яңа вәгазь аятьләре килсә, алар һаман ул аятьләрдән баш тартыр булдылар.
26:6Тәхкыйк алар Коръәнне ялганга тоттылар, әлбәттә, аларга килер Коръәнне кимсетүләренең хәбәре вә җәзасы, ул вакытта белерләр Коръәннең хаклыгын, ләкин соң булыр.
26:7Әйә алар җиргә карамыйлармы, ирле вә хатынлы итеп күпме яхшы нәрсәләр үстердек.
26:8Әлбәттә бу эштә Аллаһуның кодрәтенә иман китерү өчен ачык галәмәтләр бар, ләкин аларның күберәге ышанучы түгелләр.
26:9Әлбәттә синең Раббың өстенлек вә куәт иясе, имансызларга каты җәза бирер, мөэминнәр өчен рәхимледер.
26:10Раббың Мусага нида кылып әйтте: \"Залим булган кавемгә бар, аларны хак дингә өндә\".
26:11Алар Фиргаун кавемедер, алар мәхлукка табыналар, Аллаһудан курыкмыйлармы?
26:12Муса әйтте: \"Йә Рабби, мине ялганга тотарлар дип куркамын\".
26:13Миңа ышанмаулары сәбәпле күңелемнең тараймаклыгыннан вә телемдә төен булу сәбәпле аңлата алмавымнан куркамын, миңа ярдәмче итеп кардәшем Һарунны җибәр!
26:14Дәхи алар хозурында минем гөнаһым бар (Егет чагында бер кәфер кыбтыйны үтергән иде), үземне үтерерләр дип куркамын.
26:15Аллаһ әйтте: \"Юк үтермәсләр, барыгыз икәү Минем аятьләрем белен, Без сезнең белән бергәбез, сүзегезне ишетәбез.
26:16Фиргаунгә барыгыз, вә без бетен галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһуның рәсүлебез,
26:17безнең белән Ягькуб балаларын җибәрмәклегең өчен килдек\" – диегез.
26:18Фиргаун әйтте: \"Ий Муса, син сабый чагында безлә тәрбияләндең түгелме, вә гомереңнән безлә утыз ел тордык.
26:19Һәм кыласы эшеңне кылдың ягъни бер кыбтыйны үтердек, син минем биртәя нигъмәтемне инкяр итүчесең\".
26:20Муса әйтте: \"Ул эшне мин эшләдем, ләкин шәригатьне белмәвем сәбәпле мин адашкан идем.
26:21Сездән куркып качтым, вә Раббым миңа шәригать хөкемнәрең бирде, вә мине рәсүлләрдән кылды.
26:22Син мина миннәт иткән нигъмәт, ул шундый нигъмәттер, Ягькуб балаларын үзеңә кол ясап, ир балаларны бугазлаудыр, үлемнән калу өчен мин синең тәрбияңә төшкәнмен\".
26:23Фиргаун әйтте: \"Галәмнәрне тәрбия итүче ул нинди зат?
26:24Муса әйтте: \"Ул җирне, күкләрне һәм алар арасында булган нәрсәләрне тәрбия итүче, әгәр бу хак сүзгә ышансагыз.
26:25Фиргаун Мусаның сүзенә ышанмаган хәлдә үзенең тирәсендәге дусларына әйтте: \"Әйә ишетмисезме Мусаның сүзләрен, мин аңа Раббысы хакында сорау бирдем, ул җавап кайтарды\", – дип.
26:26Муса әйтте: \"Ул – Аллаһ сезнең Раббыгыз вә атагызның Раббысыдыр\".
26:27Фиргаун әйтте: \"Сезгә расүл итеп җибәрелгән Муса, әлбәттә, җенледер\".
26:28Муса әйтте: \"Ул – Аллаһ мәшрикъның вә мәгърибнең һәм алар арасындагы нәрсәләрнең Раббысыдыр, әгәр аңласагыз.
26:29Фиргаун әйтте: \"Әгәр син миннән башканы Илаһә тотсаң, мин сине төрмәгә бикләүчеләрдән булырмын\".
26:30Муса әйтте: \"Әгәр пәйгамбәрлегемә ачык дәлилләр китерсәм дә ул эшне эшләрсеңме?\
26:31Фиргаун әйтте: \"Әгәр дөрес пәйгамбәр булсаң дәлилеңне китер\".
26:32Муса таягын җиргә ташлады, шуннан соң ул йөрүче зур елан булды.
26:33Вә кулын култыгына тыгып чыгарды, караучыларга күзне чагылдырырлык ак булып чыкты.
26:34Фиргаун әйтте: \"Бу Муса барыгыздан да остарак сихерчедер.
26:35Үзенең сихере белән сезне Мысыр җиреннән чыгарырга телидер \"Үзенең олугъларына: \"Миңа нинди әмер бирәсез шуны кыйлырмын\", – диде.
26:36Олугълары әйтте: \"Мусаны вә кардәше Һарунны бикләп куй, вә сихерчеләрне чакырырга кешеләр җибәр.
26:37Алар сиңа Мусадан ла остарак сихерчеләрне алып килсеннәр\".
26:38Һәм билгеләнгән вакытка сихерчеләр җыелдылар.
26:39Кешеләргә әйтелде: \"Җыелдыгызмы ике якның кылган эшләрен карарга\".
26:40Җыелган мөшрикләр әйттеләр: \"Әгәр сихерчеләр Мусаны җиңсәләр шаять сихерчеләргә иярербез\".
26:41Сихерчеләр җыелып беткәч, Фиргаунгә әйттеләр: \"Әгәр Мусаны җиңсәк безгә хак булырмы?\
26:42Фиргаун әйтте: \"Әлбәттә булыр, әгәр Мусаны җиңсәгез минем якыннарымнан булырсыз\".
26:43Муса аларга әйтте: \"Сез әүвәл ташлагыз ташларга дигән нәрсәләрегезне\".
26:44Һәм сихерчеләр арканнарын вә таякларын ташладылар, вә әйттеләр: \"Фиргаун олугълыгы белән ант итеп әйтәбез, әлбәттә, без Мусаны җиңәчәкбез\", – дип.
26:45Соңра Муса таягын җиргә ташлады, шулвакыт зур елан булды да тегеләрнең сихер белән елан итеп күрсәткән аркан вә таякларын чәйнәп ашап бетерде.
26:46Бу хәлне күргәч сихерчеләр, Аллаһуга сәҗдәгә егылдылар.
26:47Әйттеләр: \"Галәмнәрне тәрбия итүче Аллаһуга иман китердек.
26:48Ул – Аллаһ Мусаның вә Һарунның да Раббысыдыр\".
26:49Фиргаун әйтте: \"Әйә сез мин рөхсәт бирүдән элек Мусага иман китерәсезме, ул сихер белемендә сезнең олугыгыздыр, сезгә аз гына өйрәткән шуның өчен ул сезне җиңде, бәс минем җәзамны тиз белерсез, әлбәттә, сезнең уң кулыгызны вә сул аякларыгызны кисәрмен һәм барчаларыгызны да асармын\", – дип.
26:50Иман китергән сихерчеләр әйттеләр: \"Ий Фиргаун, син кыйлган эштән безнең иманыбызга зарар юк, үлгәч без Раббыбызга кайтабыз, Ул безгә әҗерен бирер.
26:51Ширек вә сихердән булган хаталарыбызны, әлбәттә, Раббыбыз ярлыкар дип өмет итәбез, Мусага беренче без иман китергәнебез өчен.
26:52Без Мусага вәхий кылдык кавемең белән Мысырдан чыгып кит, әлбәттә, Фиргавен гаскәре белән артыгыздан куа чыгачак\", – дип.
26:53Фиргаун шәһәрләргә гаскәр җыючыларны җибәрде.
26:54Фиргаун әйтте: \"Мусаның гаскәре безнекенә караганда аз гаскәрдер.
26:55Алар безне ачуландыра торган эш кыйлдылар.
26:56Без, әлбәттә, аларны куарга хәзерләрбез\", – дип.
26:57Һәм Без Фиргаунне вә гаскәрне бакчалардан вә елгалардан чыгардык.
26:58Вә алтын-көмеш вә башка байлыктан һәм яхшы урыннан чыгардык.
26:59Әнә шулай Без аны кызык иттек, алар байлыгына һәм урыннарына Ягькуб балаларын хуҗа кылдык.
26:60Һәм Фиргаун гаскәре белән Муса артыннан кояш чыккан вакытта куып киттеләр.
26:61Фиргаун гаскәре белән Муса гаскәре бер-берсен күргәннәре заманда, Муса гаскәреннән берсе куркып: \"Фиргаун артыбыздан җитте, тәхкыйк куылып тотылдык\", – диде.
26:62Муса әйтте: \"Юк, безгә ирешә алмаслар, чөнки Раббым минем иләдер, әлбәттә, котыла торган юлга күндерер\", – дип.
26:63Таягың илә диңгезгә сук дип Мусага вәхий кылдык, бәс диңгездән 12 юл ачылды, һәр ике юл арасында зур тау кеби бөек су булды.
26:64Вә Фиргаун гаскәрен шул тау кеби сулар арасына якын китердек.
26:65Вә Мусаны һәм аның белән булганнарның барчасын коткардык.
26:66Соңра шул суга Фиргаунне гаскәре белән бергә батырып һәлак иттек.
26:67Мин Аллаһ дигән Фиргауннең гаскәре белән суга батып һәлак булуында, әлбәттә, гакыллы кешеләр өчен гыйбрәт бардыр. Мысыр халкының күбрәге аңар иман китермәс булдылар.
26:68Синең Раббың әнә шулай дошманнарыннан үч алучы вә дусларына рәхмәт итүчедер.
26:69Вә кешеләргә гыйбрәт өчен Ибраһимның хәбәрен укыгыл.
26:70Аның кавеме сөйләшкәнен игътибарга алыгыз, ул атасыннан вә кавеменнән нәрсәгә гыйбадәт кыласыз дип сорады.
26:71Әйттеләр: \"Сынымнарга гыйбадәт кылабыз, һәрвакыт аларга гыйбадәттә булабыз\", – дип.
26:72Ибраһим әйтте: \"Дога кыйлып хаҗәтләрегезне сораганда сынымнарыгыз сезнең сүзләрегезне ишетәләрме?
26:73Яки сезгә файда итәргә көчләре җитәме, яки аларга гыйбадәт итмәгән кешеләргә зарар итәргә көчләре җитәме?\
26:74Әйттеләр: \"Юк, сынымнарыбыз ишетми дә, файда вә зарар итәргә дә көчләре җитми, бәлки аталарыбыз да шулай безнең кеби кыйлалар иде, без дә аларга ияреп шулай кыйлабыз\", – дип.
26:75Ибраһим әйтте: \"Әйә күрәсезме гыйбадәт кыйлган сынымнарыгызны.
26:76Үзегез вә әүвәлге бабаларыгыз гыйбадәт кыйлган сынымнарыгызның һич нәрсәгә ярамаганлыгын беләсезме?
26:77Ул сынымнар минем дошманнарымдыр, аларга һич гыйбадәт кыйлмам, мәгәр галәмнәрнең Раббысы минем дошманым түгел, дустым. Мин Аңа гыйбадәт кыйламын.
26:78Ул – Аллаһ мине халык кыйлды, вә Ул туры юлга күндерде мине.
26:79Вә Ул мине ашата вә эчерә.
26:80Әгәр авырсам Ул миңа сәламәтлек бирә.
26:81Вә Ул мине үтерә, соңра тергезә.
26:82Вә кыямәт көнне гөнаһларымны Ул ярлыкар дип өмет итәм.
26:83Ий Раббым, миңа белем хикмәт биргел вә изгеләргә тоташтыр.
26:84Йә Рабби, миннән соң килгән өммәтләр мине яхшылык белән зекер итсеннәр.
26:85Вә мине \"нәгыйм\" җәннәтенең варисларыннан кыйл.
26:86Вә атамны ярлыка, чөнки ул хак юлдан адашканнардан булды.
26:87Кешеләр кубарылган көндә мине хур кыйлма.\
26:88Ул көндә малы вә баласы һичкемгә файда бирмәс.
26:89Мәгәр мөшриклек вә монафикълык керләреннән күңеле пакь хәлдә чын мөселман булып килсә, аңа файда булыр.
26:90Җәннәт тәкъва мөэминнәргә якын ителде.
26:91Вә гөнаһтан сакланмаганнарга җәһәннәм бик якын күрсәтелде.
26:92Вә аларга әйтелде: \"Кайда сезнең гыйбадәт кыйлган нәрсәләрегез.
26:93Аллаһудан башка сынымнарыгыз, әйә алар сезгә ярдәм итә алалармы, яки үзләрен ґәзабтан коткара алалармы?\
26:94Ул сынымнар вә сынымнарга гыйбадәт кылучылар утка ташланырлар.
26:95Вә Иблискә ияргән кешеләр һәммәсе ташланыр.
26:96Алар анда сынымнары белән әрепләшерләр һәм әйтерләр:
26:97\"Аллаһ исеме илә ант итеп әйтәбез, әлбәттә, без ачык адашуда булганбыз.
26:98Ий сынымнар, без сезне бөтен галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһ белән бертигезсез, дип белдек.
26:99Безне адаштырмады һичнәрсә мәгәр азган кешеләр адаштырдылар.
26:100Безгә бүген шәфәгать итүче юктыр мөэминнәргә булганы кеби.
26:101Вә мәрхәмәтле чын дустыбыз да юк.
26:102Ни булыр иде әгәр без дөньяга кире кайтарылсак, бәс Аллаһуга итагать итеп мөэминнәрдән булыр идек\", – дип.
26:103Тәхкыйк ошбу Коръәндә зекер ителгән хәбәрләрдә гыйбрәтләр бардыр, шулай булса да кешеләрнең күбрәге мөэмин булмадылар.
26:104Дөреслектә синең Раббың Ул җиңүче вә рәхимледер.
26:105Нух кавеме, пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар.
26:106Кардәшләре Нух г-м аларга әйтте: \"Әйә Аллаһудан курыкмыйсызмы?
26:107Мин сезгә арагызда иминлек белән мәшһүр пәйгамбәрмен.
26:108Һәм Аллаһудан куркыгыз һәм минем әмерләремә итагать итегез.
26:109Ислам шәригатен өйрәткәнем өчен мин сездән хак сорамыйм, бәлки минем әҗерем галәмнәр Раббысы Аллаһ бирәчәк җәннәт нигъмәтләредер.
26:110Аллаһудан куркыгыз, Аңа гөнаһлы булудан сакланыгыз, вә миңа итагать итегез!\
26:111Кавеме аңа әйтте: \"Әйә без синең сүзеңә ышаныйкмы, бит сиңа начар ярлы кешеләр ияргәннәр.
26:112Нух әйтте: \"Мин аларның кыйлган эшләрен белмим.
26:113Аларның эшләренең хисабы Раббым – Аллаһуга хастыр, әгәр белсәгез.
26:114Сез адашканнарга ияреп мин мөэминнәрне ташлаячагым юк.
26:115Мин сезне иманга көчләүче түгелмен, мәгәр Аллаһ ґәзабы илә ачык куркытучымын.\
26:116Кавеме әйтте: \"Әгәр бу сүзләреңнән туктамасаң, әлбәттә, таш белән атылып үтерелмеш кешеләрдән булырсың\".
26:117Нух әйтте: \"Йә Рабби, кавемем миңа ышанмыйлар, ялган сөйлисең, диләр.
26:118Инде алар белән миңем арамны хөкем ит, вә мине һәм миңа ияргән мөэминнәрне ул залимнәрдән коткар\".
26:119Һәм Нухны вә аңа ияргән мөэминнәрне коткардык, кошлар вә хайваннар белән тулган көймәдә.
26:120Соңра мөэмин булмаганнарын һәммәсен батырдык.
26:121Ошбу Аллаһуга карышып һәлак булган Нух кавеменең һәлак булуында гакыллы кешеләр өчен, әлбәттә, гыйбрәтләр бар, ул кавемнең күбрәге, ягъни һәлак булганнары берсе дә ышанучы түгел иде.
26:122Тәхкыйк синең Раббың Ул кәферләрдән үч алуда көчледер, мөэминнәргә рәхимледер.
26:123Гад кавеме пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар.
26:124Кардәшләре Һуд әйтте: \"Әйә сез Аллаһудан курыкмыйсызмы, Аллаһудан башка нәрсәләргә табынасыз.
26:125Беләсез, мин арагызда имин булган хыянәтсез пәйгамбәрмен.
26:126Аллаһудан куркыгыз, мина итагать итегез.
26:127Ислам шәригатен өйрәткәнем өчен мин сездән хак сорамыйм, миңа тиешле әҗер галәмнәр Раббысы Аллаһу\" хозурындадыр.
26:128Әйә сез мөшрикләр һәр калку урынга тәкәбберләнеп файдасыз биналар төзисезме башкаларны кимсетер өчен.
26:129Янә дөньяда мәңге яшәү өмете белән төрле бөек биналар ясыйсызмы?
26:130Вә әгәр бер кешене җәза өчен тотсагыз, ерткычларча тоттыгыз тәкәбберләнеп.
26:131Аллаһудан куркыгыз, явыз эшләрегезне куегыз, вә дин эшләрендә миңа итагать итегез.
26:132Сезгә ярдәм бирүче Аллаһудан куркыгыз, үзегез дә беләсез Аның ярдәм биргәнен.
26:133Сезне балалар вә хайваннар белән нигъмәтләндерде.
26:134Дәхи бакчалар вә елгалар илә нигъмәтләндерде.
26:135Мин сезгә олуг көннең ґәзәбы ирешүдән куркамын.
26:136Кәферләр әйттеләр: \"Безгә һич аермасы юк, кирәк – безне вәгазьдә, кирәк – безне вәгазь кыйлучыдан бул, без вәгазеңне кабул итмибез, куркыткан ґәзабыңнан курыкмыйбыз.
26:137Синең куркытуың һич нәрсә түгел, мәгәр әүвәлгеләрнең ялган сөйләү гадәтләредер.
26:138Без ислам динен кабул итмәсәк тә ґәзаб кыйлыначак түгелбез, дип тәкәбберләнделәр.
26:139Бәс алар Һуд пәйгамбәрне ялганга тоттылар, Без аларны дөньяда ук ґәзаб кыйлып һәлак иттек, боларның һәлак булуында да гыйбрәт бардыр, аларның күбрәге ышанучы булмадылар.
26:140Синең Раббың, әлбәттә, Ул кәферләргә ґәзаб бирүдә көчле, мөэминнәргә рәхимледер.
26:141Сәмуд кавеме пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар.
26:142Кардәшләре Салих пәйгамбәр аларга әйтте: \"Әйә сез Аллаһудан курыкмыйсызмы, Аны ташлап һичнәрсәгә ярамаган нәрсәләргә гыйбадәт кыласыз.
26:143Әлбәттә, мин сезгә хак пәйгамбәрмен ки, миннән зарар күрүдән иминсез.
26:144Һәм Аллаһудан куркыгыз вә минем әмерләремә итагать итегез.
26:145Мин сезгә ислам шәригатен өйрәткәнем өчен хак сорамыйм, минем җиһадымның әҗере галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһ хозурындадыр.
26:146Әйә, сез мөшрикләр ошбу азгынлыкта булган халегездә бу дөньяда мәңге калырга уйлыйсызмы?
26:147Яхшы бакчаларда вә яхшы елгаларда.
26:148Игеннәрдә вә өлгергән йомшак хөрмәләрдә.
26:149Вә шатланганыгыз хәлдә тауларны тишеп өйләр ясыйсыз, ошбу нигъмәтләр эчендә мәңге калырга уйлыйсызмы?
26:150Куркыгыз, Аллаһуга каршылык күрсәтүдән сакланыгыз вә минем әмеремә итагать итегез.
26:151Юлдан чыккан мөшрикләргә итагать итмәгез.
26:152Ул мөшрикләр динне, кешеләрне вә тормышны бозучылардыр, алар һич нәрсәне төзәтмиләр\", – дип.
26:153Мөшрикләр әйттеләр: \"Ий син Салих, ничә кат сихерләнеп гакыллары шашкан кешеләрдәнсең.
26:154Синең артык җирең юк, безнең кеби бер кешесең, әгәр дөрес пәйгамбәр булсаң, безгә бер галәмәт китер\".
26:155Аллаһ мөшрикләргә могҗиза өчен таштан тере дөя чыгарды. Салих әйтте: \"Ошбу таштан чыккан дөя Аллаһуның хөрмәтле дөяседер, нәүбәт белән коедан бер көн су эчмәк бу дөянең өлешедер, вә икенче көнне коедан су эчмәк сезнең дөяләрегезнең өлешедер.
26:156Ошбу дөяне сугып, кыйнап, явызлык белән тотмагыз. Югыйсә сезне олуг кыямәт көненең ґәзабы тотар.
26:157Ләкин алар Салихның сүзен тыңламадылар, явызлык белән дөяне бугазладылар, һәм ґәзабтан куркып үкенүчеләрдән булдылар.
26:158Һәм аларны ґәзаб тотты, боларның һәлак булуында да гыйбрәт бар. Аларның күбрәге ышанучы булмадылар.
26:159Раббың Аңа итагать итмәүчеләрдән үч алучы, вә итагать итүчеләргә рәхмәт итүчедер.
26:160Лут кавеме пәйгамбәрләрне ялганга тотты.
26:161Кардәшләре Лут пәйгамбәр әйтте: \"Әйә Аллаһудан курыкмыйсызмы, Аллаһуга гыйбадәт кылу урынына һич нәрсәгә ярамаган нәрсәгә гыйбадәт кыласыз.
26:162Мин, әлбәттә, сезгә хак пәйгамбәрмен ки, миннән зарар күрүдән иминсез.
26:163Аллаһудан куркыгыз, Аңа каршы барудан сакланыгыз, һәм минем әмеремә итагать итегез!
26:164Ислам шәригатен өйрәткәнем өчен сездән хак сорамыйм, минем җиһадымның әҗере галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһ хозурындадыр.
26:165Дөньяда кешеләр арасыннан сез ир балаларга якынлык кыласызмы.
26:166Раббыгыз сезнең өчен халык кылган хатыннарны куярсыз, бәлки сез хәләлдән хәрамга үтүче кавемсез.
26:167Мөшрикләр әйттеләр: \"Ий Лут, әгәр ошбу сүзләреңнән туктамасаң, әлбәттә, шәһәребездән куып чыгарылганнардан булырсың.\
26:168Лут әйтте: \"Мин сезнең бу эшегез өчен бик каты ачуланучыларданмын.
26:169Ий Раббым, мине вә өй әһелемне боларның кыйлган кабахәт эшләреннән, һәм аларга килә торган ґәзабтан коткар!
26:170Һәм Без Лутны вә өй җәмәгатен һәммәсен коткардык.
26:171Мәгәр Лутның хыянәтче хатыны газапта калучылардан булды.
26:172Соңра Лут җәмәгатеннән башкаларын һәммәсен һәлак иттек.
26:173Вә алар өстенә ташлар яудырдык, Аллаһ ґәзабы белән куркытылып та курыкмаган кешеләрнең яңгыры нинди яман яндыр булды.
26:174Боларның һәлак булуында да гыйбрәт бар, аларның күпләре ышанучылардан булмадылар.
26:175Әлбәттә, синең Раббың дошманнарыннан үч алучы вә дусларына рәхмәт итүчедер.
26:176Әйкә кавеме пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар.
26:177Шөґәеб пәйгамбәр аларга әйтте: \"Әйә Аллаһудан курыкмыйсызмы, Аңардан башкага гыйбадәт кыласыз.
26:178Мин сезгә хак пәйгамбәрмен, миннән зарар хыянәт күрүдән иминсез.
26:179Аллаһудан куркыгыз, Аңа каршы барудан сакланыгыз вә минем әмерләремә итагать итегез!
26:180Ислам шәригатен өйрәткәнем өчен сездән хак сорамыйм, минем җиһадымның әҗере галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһу хозурындадыр.
26:181Алыш-биреш эшләрендә нәрсәгезне үлчәгәндә яхшылап үлчәп бетерегез, кеше зарарына ким үлчәүчеләрдән булмагыз.
26:182Үлчәгәндә тигез, дөрес үлчәүләр белән үлчәгез.
26:183Үлчәгәндә хыянәт итеп кеше хакына кермәгез, вә фәсәд, золым эшләрен кылмагыз, явызлыкны җир өстенә таратмагыз.
26:184Сезне вә сездән әүвәлгеләрне халык кылучы Аллаһудан куркыгыз!
26:185Мөшрикләр әйттеләр: \"Син фәкать ничә кат сихерләнеп саташкан кешеләрдәнсең.
26:186Син һичкем түгел, безнең кеби бер кешесең, без сине ялганчылардансың дип уйлыйбыз
26:187әгәр син хак пәйгамбәр булсаң, безгә күктән ґәзаб иңдер!\
26:188Шөґәеб әйтте: \"Аллаһ сезнең Аңа каршы эшләгән эшләрегезне беләдер, тиешле җәзасын бирер.\
26:189Һәм алар пәйгамбәрне ялганга тоттылар, Аллаһ аларга бик каты эсселек җибәрде, соңра алар өстенә бер болыт җибәрде, алар эсселектән качып болыт астына җыелдылар, аннары шул болыттан ут явып һәммәсен һәлак итте. Бу ґәзаб олуг көннең ґәзабыдыр.
26:190Бу кавемнең һәлак булуында да гыйбрәт бар, аларның күбрәге ышанучы булмадылар.
26:191Дөреслектә синең Раббың дошманнарыннан газап белән үч алучы вә дусларына рәхмәт итүчедер.
26:192Бу Коръән галәмнәрне тәрбия итүче Аллаһудан иңдерелгән китаптыр.
26:193Аның белән имин булган Җәбраил фәрештә инде.
26:194Ул Җәбраил Коръәнне синең күңелеңә иңдерде, кешеләрне Аллаһ ґәзабы белән куркытучы булмаклыгың өчен.
26:195Коръән ачык итеп гарәб телендә иңдерелде.
26:196Коръәндәге хәбәрләр, әлбәттә, әүвәлге китапларда да бар.
26:197Аларга Коръәнне дөресләүче дәлилләр булмадымы, Ягъкуб балаларының галимнәре Тәүратта укып Мухәммәд г-мнең сыйфатларын белгән кеби.
26:198Әгәр Коръәнне гарәб теленнән башка чит телдә иңдергән булсак,
26:199аларга Коръән укылса, башка телдә булу сәбәпле, гарәбләр аңа ышанмас иделәр.
26:200Шуның кеби Коръәнне ялганга тотуны динсезләрнең күңеленә керттек.
26:201Инде алар иман китермәсәләр, хәтта рәнҗеткүче ґәзабны күргәнче.
26:202Аларга искәрмәстән ґәзаб килер ки, үзләре һич сизми калырлар.
26:203Алар әйтерләр: \"Ни яхшы булыр иде, безгә килгән ґәзабны туктатып, иман китереп изге гамәлләр кылырга безгә ирек бирелсә\", – дип.
26:204Әйә Безнең ґәзабның аларга килүен ашыктыралармы? (тәкәбберләнеп, өстебезгә таш яудыр дияләр иде.)
26:205Күрдеңме, әгәр Без аларга күп еллар нигъмәт биреп файдаландырсак,
26:206соңра аларга вәгъдә ителмеш газап килсә,
26:207алардан куып җибәрә алырмы ул ґәзабны әүвәлдә файдаланган нигъмәтләре?
26:208Башта хөкемнәребезне пәйгамбәр аркылы ирештермичә һичбер шәһәр кешеләрен һәлак итмәдек.
26:209Бу аларга вәгазьдер, Без залимнәрдән булмадык ки, пәйгамбәр җибәрмичә һәлак итәр идек.
26:210Мөшрикләр әйткәнчә, ул Коръән белән шайтаннар икмәде.
26:211Шайтаннарның Коръән белән иңмәкләре һич дөрес булмыйдыр, һәм аларның Коръән белән иңәргә ихтыярлары вә көчләре юктыр.
26:212Тәхкыйк шайтаннар күктәге фәрештәләр сүзен ишетүдән пәрдәләнмешләрдер.
26:213Аллаһудан башканы Илаһә тота күрмәгел, югыйсә ґәзаб ителмеш кешеләрдән булырсың.
26:214Якыннарыңны Аллаһ ґәзабы белән куркыт.
26:215Вә үзеңә ияргән мөэминнәргә рәхмәт канатыңны җай.
26:216Әгәр якыннарың сиңа карышып яман эштә булсалар, аларга әйт: \"Мин сезнең Аллаһуга каршы булган эшләрегездән бизүчемен\".
26:217Карышканнарга ґәзаб бирергә вә итагать иткәннәргә рәхмәт кыйлырга кадир булган Аллаһуга тәвәккәл кыл.
26:218Намазга торган вакытында Ул – Аллаһ сине күрәдер.
26:219Мөселманнарга имам булып сәҗдә кыйлучылар белән бергә сәҗдә кылганыңны да күрәдер.
26:220Ул – Аллаһ сезнең сүзләрегезне ишетүче вә күңелләрегезне белүчедер.
26:221Нинди юлда булган кешеләргә шайтаннарның иңгәнлеге белән хәбәр биримме?
26:222Күп ялган сөйләүчегә вә күп гөнаһлы азган кешегә иңәрләр. (Ул ялганчылар: сихерчеләр, багучылар, бидегәтчеләр, ишаннар кебиләр.)
26:223Ул шайтаннар фәрештәләрнең сүзен урлап сихерченең, багучының, ишанның күңеленә салыр, кешеләр арасында яшерен нәрсәләрне белүчеләр булып саналсыннар өчен, шайтаннарга ияргән кешеләр ялганчылардыр.
26:224Хакка каршы булган шагыйрьләргә Коръән әһеле иярмәс, мәгәр ахмак вә азгын кешеләр генә иярерләр.
26:225Әйә аларны күрдеңме, әлбәттә, алар очраган бер бозык эшне кылырлар, пычырак күлгә чумган кеби фикердә, сүздә вә фигыльдә бозыкка чумып китәрләр.
26:226Вә алар яхшы эшне эшләмәсәләр дә, без яхшы эшне эшлибез дип, ялган сөйләрләр.
26:227Мәгәр иман китереп Коръән белән гамәл кылган кешеләр, ялганчы шагыйрьләргә вә кәферләргә һәм шайтанларга иярмәсләр, ул мөэминнәр Аллаһуны күп зекер итәләр, ул мөэминнәр, исламны яманлап шигырь әйтүче кәферләргә каршы исламны мактап, кәферләрне яманлап шигырьләр әйтәләр иде, алар кяферлардан золым курганнан соң Аллаһ ярдәме белән ярдәмләнделәр һәм өскә чыктылар, алга киттеләр. Ул золым итүче кәферләр тиздән белерләр, нинди урынга кайтарылачакларын!Share this Surah Translation on Facebook...