Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ash-Shu`ara` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
26:1Tā Sīn Mīm.
26:2Ovo su ajeti Knjige jasne!
26:3Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?
26:4Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli.
26:5I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu.
26:6Oni poriču – pa, stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju.
26:7Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?
26:8To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje,
26:9a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.
26:10A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: \"Idi narodu koji se prema sebi ogriješio,
26:11narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao\" –
26:12on je rekao: \"Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne utjeraju,
26:13da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu,
26:14a ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju.\
26:15\"Neće!\" – reče On. \"Idite obojica sa dokazima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati.
26:16Otiđite faraonu i recite: 'Mi smo poslanici Gospodara svjetova,
26:17dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama!'\
26:18\"Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo?\" – reče faraon –
26:19\"i uradio si nedjelo koje si uradio i još si nezahvalnik?\
26:20\"Ja sam onda ono uradio nehotice\" – reče –
26:21\"a od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio.
26:22A dobročinstvo koje mi prebacuješ – da nije to što si sinove Israilove robljem učinio?\
26:23\"A ko je Gospodar svjetova?\" – upita faraon.
26:24\"Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete\" – odgovori on.
26:25\"Čujete li?\" – reče onima oko sebe faraon.
26:26\"Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka\" – reče Musa.
26:27\"Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud\" – reče faraon.
26:28\"Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate\" – reče Musa.
26:29A faraon reče: \"Ako budeš kao boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti!\
26:30\"Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio?\" – upita on.
26:31\"Pa daj ga, ako istinu govoriš!\" – reče faraon.
26:32I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava,
26:33a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali – bijela.
26:34\"Ovaj je zaista vješt čarobnjak\" – reče glavešinama oko sebe faraon –
26:35\"hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete?\
26:36\"Ostavi njega i brata njegova!\" – rekoše – \"a u gradove pošalji da sakupljaju,
26:37sve čarobnjake vješte će ti dovesti.\
26:38I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše,
26:39a narodu bî rečeno: \"Hoćete li se iskupiti
26:40da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici!\
26:41A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše: \"Da li će nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?\
26:42\"Hoće\" – odgovori on – \"bićete tada sigurno meni najbliži.\
26:43Musa im reče: \"Bacite ono što želite baciti!\
26:44I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: \"Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti!\
26:45Zatim Musa baci svoj štap, koji, odjednom, proguta ono što su oni lažno izveli.
26:46Čarobnjaci se onda na tle baciše
26:47i rekoše: \"Mi vjerujemo u Gospodara svjetova,
26:48Gospodara Musaova i Harunova!\
26:49\"Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga!\" – viknu faraon. – \"On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio – a vi ćete zapamtiti; poodsijecaću vam ruke i noge vaše unakrst i sve ću vas porazapinjati!\
26:50\"Ništa strašno!\" – rekoše oni – \"mi ćemo se Gospodaru svome vratiti.
26:51Mi se nadamo da će nam Gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici.\
26:52I Mi objavismo Musau: \"Kreni noću s robovima Mojim, ali bićete gonjeni.\
26:53I faraon posla po gradovima sakupljače:
26:54\"Ovih je zaista malo
26:55i rasrdili su nas,
26:56a mi smo svi budni!\
26:57I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,
26:58iz riznica i dvoraca divnih.
26:59Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi.
26:60I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše.
26:61pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: \"Samo što nas nisu stigli!\
26:62\"Neće!\" – reče on – \"Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.\
26:63I Mi objavismo Musau: \"Udari štapom svojim po moru!\" – i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo;
26:64i Mi onda tamo one druge približismo –
26:65a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo –
26:66i one druge potopismo.
26:67To je, zaista, pouka, a većina njih nisu bili vjernici
26:68a Gospodar tvoj je, doista, silan i milostiv.
26:69I kaži im vijest o Ibrahimu
26:70kada je oca svoga i narod svoj upitao: \"Čemu se vi klanjate?\
26:71a oni odgovorili: \"Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo\
26:72,"on je rekao: \"Da li vas oni čuju kad se molite,
26:73ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi?\
26:74\"Ne\" – odgovoriše – \"ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju.\
26:75\"A da li ste razmišljali\" – upita on – \"da su oni kojima se klanjate
26:76vi i kojima su se klanjali davni preci vaši,
26:77doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova,
26:78koji me je stvorio i na Pravi put uputio,
26:79i koji me hrani i poji,
26:80i koji me, kad se razbolim, liječi,
26:81i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti,
26:82i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!
26:83Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri
26:84i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći,
26:85i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati –
26:86i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih –
26:87i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti,
26:88na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,
26:89samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.\
26:90I Džennet će se čestitima približiti,
26:91a Džehennem zalutalima ukazati,
26:92i reći će im se: \"Gdje su oni kojima ste se klanjali,
26:93a niste Allahu; mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći?\
26:94pa će i oni i onî koji su ih u zabludu doveli u nj biti bačeni,
26:95i vojske Iblisove – svi zajedno.
26:96I oni će, svađajući se u njemu, govoriti:
26:97\"Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi
26:98kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali,
26:99a na stranputicu su nas naveli zlikovci,
26:100pa nemamo ni zagovornika,
26:101ni prisna prijatelja –
26:102da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!\
26:103U tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,
26:104a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.
26:105I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.
26:106Kad im brat njihov Nuh reče: \"Kako to da se Allaha ne bojite?
26:107Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,
26:108zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!
26:109Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi,
26:110zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!\" –
26:111oni rekoše: \"Kako da te poslušamo, kad te slijede oni koji su najmizerniji?\
26:112\"Ne znam ja šta su oni radili\" – reče on,
26:113\"svi će pred Gospodarom mojim, da znate, račun polagati,
26:114a ja vjernike neću otjerati,
26:115ja samo javno opominjem!\
26:116\"Ako se ne okaniš, o Nuhu!\" – rekoše oni – \"bićeš sigurno kamenovan!\
26:117\"Gospodaru moj\" – reče on – \"narod moj me u laž utjeruje,
26:118pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!\
26:119I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi krcatoj spasili,
26:120a ostale potopili.
26:121To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,
26:122a Gospodar tvoj je zaista silan i milostiv.
26:123I Ad je smatrao lažnim poslanike.
26:124Kad im brat njihov Hud reče: \"Kako to da se Allaha ne bojite?\
26:125Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,
26:126zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!
26:127Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.
26:128Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući,
26:129i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti,
26:130a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici?
26:131Bojte se Allaha i meni budite poslušni!
26:132Bojte se Onoga koji vam daruje ono što znate:
26:133daruje vam stoku i sinove,
26:134i bašče i izvore.
26:135Ja se, doista, bojim za vas na Velikom danu patnje\" –
26:136rekoše oni: \"Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik,
26:137ovako su i narodi davnašnji vjerovali,
26:138i mi nećemo biti mučeni.\
26:139I oni su ga nastavili u laž utjerivati, pa smo ih Mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,
26:140a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.
26:141I Semud je smatrao lažnim poslanike.
26:142Kad im brat njihov Salih reče: \"Kako to da se Allaha ne bojite?
26:143Ja sa vam, sigurno, poslanik pouzdani
26:144zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!
26:145Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.
26:146Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni,
26:147u vrtovima i među izvorima,
26:148u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim?
26:149Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete
26:150zato se bojte Allaha i poslušni meni budite
26:151i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju,
26:152koji na Zemlji ne zavode red već nered uspostavljaju\" –
26:153rekoše oni: \"Ti si samo opčinjen;
26:154ti si čovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš!\
26:155\"Evo, to je kamila\" – reče on – \"u određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi,
26:156i ne učinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom danu!\
26:157Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše.
26:158I stiže ih kazna. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,
26:159a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.
26:160I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike.
26:161Kad im njihov brat Lut reče: \"Kako to da se ne bojite?
26:162Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,
26:163zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!
26:164Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.
26:165Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite,
26:166a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite\" –
26:167rekoše oni: \"Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan.\
26:168\"Ja se gnušam toga što vi radite!\" – reče on;
26:169\"Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!\
26:170I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu – sve,
26:171osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili,
26:172a zatim smo ostale uništili
26:173spustivši na njih kišu – a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!
26:174To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,
26:175a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.
26:176I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike.
26:177Kad im Šuajb reče: \"Kako to da se ne bojite?
26:178Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,
26:179zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!
26:180Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.
26:181Pravo mjerite na litru i ne zakidajte
26:182a na kantaru ispravnom mjerom mjerite,
26:183i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite,
26:184i Onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje bojte se\" –
26:185rekoše oni: \"Ti si samo opčinjen;
26:186i ti si samo čovjek kao i mi; za nas si ti, doista, lažac pravi;
26:187zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoriš!\
26:188\"Gospodar moj dobro zna šta vi radite\" – reče on.
26:189I oni su nastavili da ga u laž utjeruju pa ih je stigla kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednog strašnog dana.
26:190To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,
26:191a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.
26:192I Kur'an je, sigurno, objava Gospodara svjetova;
26:193donosi ga povjerljivi Džibril
26:194na srce tvoje, da opominješ
26:195na jasnom arapskom jeziku;
26:196on je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih –
26:197zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih?
26:198A da ga objavljujemo i nekom nearapu
26:199pa da im ga on čita, opet u nj ne bi povjerovali.
26:200Eto, tako to Mi u srca grješnika uvodimo,
26:201oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu,
26:202koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali,
26:203pa će reći: \"Hoće li nam se imalo vremena dati?\
26:204Zašto oni kaznu Našu požuruju?!
26:205Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju,
26:206i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti,
26:207zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?
26:208Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali
26:209da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili.
26:210Kur'an ne donose šejtani,
26:211nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri,
26:212oni ga nikako ne mogu prisluškivati.
26:213Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu – da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni!
26:214I opominji rodbinu svoju najbližu
26:215i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!
26:216A ako te ne budu poslušali, ti reci: \"Ja nemam ništa s tim što vi radite.\
26:217I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga,
26:218koji te vidi kada ustaneš
26:219da sa ostalima molitvu obaviš,
26:220jer On, doista, sve čuje i sve zna.
26:221Hoću li vam kazati kome dolaze šejtani?
26:222Oni dolaze svakome lašcu, grješniku,
26:223oni prisluškuju – i većinom oni lažu.
26:224A zavedeni slijede pjesnike.
26:225Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude
26:226i da govore ono što ne rade,
26:227tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. A mnogobošci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti.Share this Surah Translation on Facebook...