Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
24:1Sura - objavili smo je i u
24:2Bludnicu i bludnika: pa bi
24:3Bludnik neka ne
24:4A oni koji okrive po
24:5Izuzev onih koji se pokaju poslije toga ipoprave. Pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni!
24:6A oni koji okrive
24:7A peto (svjedo
24:8A otkloni
24:9A peto (svjedo
24:10I da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i
24:11Uistinu, oni koji su do
24:12Za
24:13Za
24:14A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove na Dunjau i Ahiretu, sigurno bi vasdotakla u onom u
24:15Kad ste to prebacivali jezicima svojim, igovorili ustima svojim ono o
24:16Za
24:17Allah vas savjetuje da ne ponovite sli
24:18I obja
24:19Uistinu, oni koji vole da
24:20A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i da Allah (nije) Samilostan,Milosrdan ...
24:21O vi koji vjerujete! Ne slijedite korake
24:22I neka se ne kunu posjednici blagodati izme
24:23Uistinu, oni koji okrive po
24:24Na Dan kad protiv njih budu svjedo
24:25Tog dana
24:26Nevaljale su za nevaljale, i nevaljali su zanevaljale. A dobre su za dobre, i dobri su za dobre.Takvi su slobodni od onog
24:27O vi koji vjerujete! Ne ulazite u ku
24:28Pa ako u njima nikoga ne na
24:29Nije vam grijeh da u
24:30Reci vjernicima da obore poglede svoje i
24:31I reci vjernicama da obore poglede svoje i
24:32I
24:33I neka se suzdr
24:34I doista smo vam objavili ajete jasne iprimjer onih koji su pro
24:35Allah je Svjetlost nebesa i Zemlje! Primjersvjetla Njegovog je kao udubina, u njoj svjetiljka,svjetiljka u staklu, staklo - kao da je ono zvijezdablistava; pali se od drveta blagoslovljenog, masline,ne isto
24:36U ku
24:37Ljudi koje ne odvra
24:38Da bi ih Allah nagradio najboljim
24:39A oni koji ne vjeruju - djela njihova su kaofatamorgana u pustinji. Smatra je
24:40Ili kao tmine u moru dubokom, prekriva gatalas, iznad njega talas, iznad njega oblaci. Tmine,jedna iznad druge. Kad bi izvadio ruku svoju, jedvabi je vidio! A onaj kome Allah ne na
24:41Zar ne vidi
24:42I Allahova je vlast nebesa i Zemlje, a Allahuje dolazi
24:43Zar ne vidi
24:44Allah okre
24:45A Allah je svaku
24:46Doista, objavili smo ajete jasne, a Allahupu
24:47I govore (licemjeri): \"Vjerujemo u Allaha iPoslanika i slu
24:48I kad se pozivaju Allahu i PoslanikuNjegovom, da sudi me
24:49A ako bude za njih Istina, dolaze mu pokorni.
24:50Je li u srcima njihovim bolest, ili sumnjajuili se pla
24:51Govor vjernika, kad budu pozvani Allahu iPoslaniku Njegovom da presudi me
24:52A ko poslu
24:53I zaklinju se Allahom, najja
24:54Reci: \"Poslu
24:55Allah je obe
24:56I obavljajte salat i dajite zekat, iposlu
24:57Nemoj nikako misliti da
24:58O vi koji vjerujete! Neka zatra
24:59I kad djeca izme
24:60A sjedilice od
24:61Nije slijepcu prijekor, niti je hromuprijekor, i nije bolesniku prijekor, niti vama, dajedete u ku
24:62Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha iPoslanika Njegovog - i kad budu s njim na posluzajedni
24:63Ne
24:64Besumnje! Uistinu je AllahovoShare this Surah Translation on Facebook...