Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
24:1 سوره‌اى است كه ما آن را نازل و واجب ساختيم و در آن آيات روشنى نازل كرديم، شايد متوجه شويد.(1)
24:2 به هر زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، در اجراى دستور خدا به آن‌ها رحم نكنيد و بايد عده‌اى از افراد باايمان شاهد مجازات آن‌ها باشند.(2)
24:3 مرد زناكار فقط با زن زناكار يا مشرك ازدواج مى‌كند و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به ازدواج خود در نمى‌آورد، و ازدواج با زناكار بر مؤمنين حرام است.(3)
24:4 به كسانى‌كه به زنان پاكدامن تهمت زنا مى‌زنند و چهار شاهد نمى‌آورند، هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت آن‌ها را هرگز قبول نكنيد. آن‌ها به دستور خدا عمل نمى‌كنند.(4)
24:5 غير از كسانى‌كه بعد از تهمت‌زدن، توبه كردند و كار خود را اصلاح كردند. چون خدا آمرزنده و مهربان است.(5)
24:6 كسانى‌كه به همسر خود تهمت زنا مى‌زنند و شاهدهايى غير از خودشان ندارند، هر كدام آن‌ها چهار بار به خدا قسم بخورد كه راست مى‌گويد.(6)
24:7 و بار پنجم بگويدکه اگر دروغ مى‌گويد لعنت خدا بر او باشد.(7)
24:8 اگر زن چهار بار به خدا قسم بخورد كه شوهرش دروغ مى‌گويد، عذاب از او رفع مى‌شود.(8)
24:9 و بار پنجم بگويد: اگر (شوهرش) راست مى‌گويد، من دچار غضب خدا شوم.(9)
24:10 اگر لطف و رحمت خدا شامل حال شما نمى‌شد و خدا توبه‌پذير حكيم نبود (دچار زحمت مى‌شديد).(10)
24:11 افرادى كه تهمت زدند، عده‌اى از خود شما هستند. اين تهمتى كه زدند را براى خود بد ندانيد، بلكه خير شما در آن است. هر كدام آن‌ها كه در پخش آن شركت داشته، به نسبت پخش آن مقصر است و كسى‌كه تهمت را زده عذاب بزرگى دارد.(11)
24:12 چرا وقتى مردان و زنان باايمان آن را شنيدند، نسبت به خودشان گمان خوب نداشتند و نگفتند: اين تهمت واضحى است؟(12)
24:13 چرا چهار شاهد براى اين كار نياوردند؟ وقتى چهار شاهد نياوردند، پيش خدا دروغگو هستند.(13)
24:14 اگر لطف و رحمت خدا در دنيا و آخرت شامل حال شما نبود، حتماً به سزاى كارى كه كرديد عذاب بزرگى به شما مى‌رسيد.(14)
24:15 وقتى كه شايعه را از زبان يكديگر مى‌شنيديد و چيزى را كه به آن علم نداشتيد بازگو مى‌كرديد، آن را كار ساده‌اى به حساب مى‌آورديد، در صورتى كه پيش خدا گناه بزرگى است.(15)
24:16 چرا وقتى آن را شنيديد نگفتيد: ما حق نداريم صحبتى درباره آن بكنيم. خداوندا، تو پاكى، اين بهتان بزرگى است.(16)
24:17 خدا شما را نصيحت مى‌كند كه اگر ايمان داريد، ديگر هرگز چنين كارى را تكرار نكنيد.(17)
24:18 خدا آيات را براى شما بيان مى‌كند. خدا دانا و حكيم است.(18)
24:19 افرادى كه دوست دارند كار زشت در بين مسلمانان شيوع پيدا كند، عذاب دردناكى در دنيا و آخرت دارند. خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد.(19)
24:20 اگر لطف و رحمت خدا شامل حال شما نبود و خدا مهربان و دلسوز نبود (دچار بلا مى‌شديد).(20)
24:21 اى افراد باايمان، از وسوسه‌هاى شيطان پيروى نكنيد. كسى‌كه از آن پيروى كند بداند كه شيطان به كارهاى زشت و ناروا امر مى‌كند، و اگر لطف و رحمت خدا شامل حال شما نبود هرگز يكى از شما پاك نمى‌ماند، ولى خدا هر كس را كه بخواهد پاك مى‌كند. خدا شنوا و دانا است.(21)
24:22 ثروتمندان و توانگران شما قسم نخورند كه به خويشان و تهيدستان و افرادى كه در راه خدا مهاجرت كرده‌اند كمك نكنند. بايد گناه آن‌ها را ببخشند و چشم‌پوشى كنند. آيا دوست نداريد كه خدا شما را بيامرزد؟ خدا آمرزنده و مهربان است.(22)
24:23 كسانى‌كه به زنان باايمان پاكدامن غافل تهمت زنا مى‌زنند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور هستند و عذاب بزرگى دارند.(23)
24:24 روزى كه زبان و دست و پايشان درباره كارهايى كه كرده‌اند بر ضد آن‌ها شهادت مى‌دهند.(24)
24:25 آن روز خدا جزاى سزاوار آن‌ها را به طور كامل به آن‌ها مى‌دهد و مى‌دانند كه خدا حقيقت روشنى است.(25)
24:26 زنان ناپاك براى مردان ناپاك و مردان ناپاك براى زنان ناپاك هستند و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك مى‌باشند. آن‌ها از آنچه ديگران مى‌گويند بر كنار و دور هستند. آن‌ها آمرزش و روزى خوبى دارند.(26)
24:27 اى افراد باايمان، داخل خانه‌اى غير از خانه خودتان نشويد تا اين‌كه آشنايى بدهيد و اجازه بگيريد و به اهل آن سلام كنيد. اگر متوجه باشيد اين‌كار براى شما بهتر است.(27)
24:28 اگر كسى را در آن پيدا نكرديد وارد آن نشويد تا موقعى كه به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد برگرديد، برگرديد. اين‌كار براى پاك‌بودن شما بهتر است. خدا كارهايى را كه مى‌كنيد مى‌داند.(28)
24:29 اشكالى براى شما ندارد كه وارد خانه‌هاى غيرمسكونى كه متاعى (جنسى) در آن داريد بشويد. خدا آنچه را آشكار مى‌كنيد و آنچه را پنهان مى‌كنيد مى‌داند.(29)
24:30 به مردان باايمان بگو: از نگاه شهوت‌آلود خوددارى و عفت خود را حفظ كنند. اين كار براى پاك‌ماندن آن‌ها بهتر است. چون خدا از كارهايى كه مى‌كنند باخبر است.(30)
24:31 به زنان مؤمن هم بگو: از نگاه خريدارى خوددارى و عفت خود را حفظ كنند و زينت خود را آشكار نكنند مگر آنچه ظاهر است، و روسرى‌هاى خود را روى سينه بياندازند و زينت خود را آشكار نكنند، مگر به شوهر يا پدر و يا پدرشوهر يا پسر يا پسرشوهر يا برادر يا پسربرادر يا پسرخواهر يا زن‌ها يا كنيزها يا غلام‌هايى كه تمايلى به زنان ندارند يا بچه‌هايى كه هنوز از امور جنسى اطلاعى ندارند و طورى پا بر زمين نزنند كه زينت‌هايشان را كه پنهان كرده‌اند آشكار شود. اى افراد باايمان، همگى به اطاعت خدا برگرديد تا رستگار شويد.(31)
24:32 به افراد بدون همسر خود و غلامان و كنيزان درستكارتان همسر بدهيد. اگر فقير باشند، خدا از فضل خودش آن‌ها را بى‌نياز مى‌كند. خدا وسعت‌دهنده دانا است.(32)
24:33 افرادى كه دسترسى به ازدواج پيدا نمى‌كنند، بايد عفت به خرج دهند تا خدا از فضل خودش آن‌ها را بى‌نياز كند. و با بردگانتان كه خواستار بازخريد و آزادى خويش هستند، اگر خيرى در آن‌ها سراغ داريد، قرارداد ببنديد، و از مالى كه خدا به شما داده به آن‌هابدهيد، و كنيزان خود را، اگر مى‌خواهند پاكدامن باشند، براى مال دنيا مجبور به زنا نكنيد. كسانى‌كه آن‌ها را مجبور كنند، خدا كنيزانى را كه مجبور شده‌اند مى‌آمرزد، چون خدا آمرزنده و مهربان است.(33)
24:34 ما براى شما آياتى روشن و داستان‌هايى از گذشتگان و پندى براى پرهیزکاران نازل كرديم.(34)
24:35 خدا نور آسمان‌ها و زمين است. وضع نور خدا شبيه يك چراغدان است كه در آن چراغى باشد، و چراغ در شيشه باشد، و شيشه مثل ستاره درخشانى باشد كه از درخت پربركت زيتونى، كه نه شرقى است نه غربى، روشن شود. نزديك است روغن آن بدون آن‌كه آتشى به آن رسيده باشد پرتوافشانى كند. نورى روى نور است. خدا هر كس را كه بخواهد به نور خود هدايت مى‌كند. خدا براى مردم اين مثل‌ها را مى‌زند و خدا هر چيزى را مى‌داند.(35)
24:36 اين نور در خانه‌هايى است كه خدا اجازه داده نامش در آن گفته و بالا برده شود و روز و شب تسبيح او در آن صورت بگيرد.(36)
24:37 مردانى كه خريد و فروش آن‌ها را از ذكر خدا و بر پا داشتن نماز و دادن زكات غافل نمى‌كند، و از روزى مى‌ترسند كه در آن دل‌ها و چشم‌ها دگرگون مى‌شود.(37)
24:38 تا خدا پاداشى بهتر از كارهايى كه كرده‌اند به آن‌ها بدهد و از فضل خودش بر پاداش آن‌ها اضافه كند. خدا هر كس را كه بخواهد بى‌حساب روزى مى‌دهد.(38)
24:39 كسانى‌كه منكر شدند كارهايشان مثل سرابى در بيابانى صاف است كه آدم تشنه خيال مى‌كند آب است، اما وقتى به آن برسد آبى پيدا نمى‌كند و خدا را در كنار آن مى‌يابد و خدا حساب او را به طور كامل به او مى‌دهد. حسابرسى خدا سريع است.(39)
24:40 يا مثل تاريكى در درياى عميقى كه داراى امواجى است، كه امواج ديگر آن را از بالا بپوشاند، و روى آن ابر تيره‌اى باشد. تاريكى‌هايى روى هم، به طورى كه وقتى دستش را در مى‌آورد تاريكى به حدى باشد كه دستش را هم نبيند. كسى‌كه خدا نورى برايش قرار نداده، نورى ندارد.(40)
24:41 آيا متوجه نشده‌اى همه كسانى‌كه در آسمان‌ها و زمين هستند و پرندگان در حال پرواز نيز تسبيح خدا را مى‌گويند. هر كدام آن‌ها نماز و تسبيح خود را مى‌داند و خدا كارهايى را كه مى‌كنند مى‌داند.(41)
24:42 فرمانروايى آسمان‌ها و زمين اختصاص به خدا دارد و بازگشت همه به سوى او است.(42)
24:43 آيا نديدى كه خدا ابرها را آهسته به طرف هم مى‌راند، و آن‌ها را جمع و متراكم مى‌سازد و مى‌بينى كه باران از بين آن‌ها خارج مى‌شود، و از كوه‌هاى ابرى كه در آسمان است تگرگ نازل مى‌كند، و به هر كس كه بخواهد به‌وسيله آن صدمه مى‌زند و از هر كس كه بخواهد صدمه را بر طرف مى‌كند. نزديك است كه نور برقش چشم را كور كند.(43)
24:44 خدا شب و روز را مى‌گرداند. بدون ترديد در اين كار عبرتى براى كسانى‌كه بصيرت دارند وجود دارد.(44)
24:45 خدا هر جنبنده‌اى را از آب خلق كرد. بعضى از آن‌ها روى شكمشان و بعضى روى دو پا و بعضى روى چهار پا راه مى‌روند. خدا هر چه را بخواهد خلق مى‌كند، چون خدا بر هر كارى توانا است.(45)
24:46 ما آيات روشنى نازل كرديم. خدا هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مى‌كند.(46)
24:47 مى‌گويند: ما به خدا و پيغمبر ايمان آورديم و اطاعت كرديم. بعد عده‌اى از آن‌ها رو برمى‌گردانند. آن‌ها مؤمن نيستند.(47)
24:48 وقتى از آن‌ها دعوت مى‌شود كه پيش خدا و پيغمبرش بيايند تا بين آن‌ها حكم كند، عده‌اى از آن‌ها اين كار را قبول نمى‌كنند.(48)
24:49 و اگر حق با آن‌ها باشد با حال تسليم پيش او مى‌آيند.(49)
24:50 آيا مرضى در دلشان است؟ يا دچار شك شده‌اند؟ يا مى‌ترسند كه خدا و پيغمبرش به آن‌ها ظلمى كنند؟ اين‌طور نيست، بلكه خود آن‌ها ظالم هستند.(50)
24:51 وقتى افراد باايمان دعوت مى‌شوند كه پيش خدا و پيغمبرش بيايند تا بين آن‌ها حكم كند، حرفشان فقط اين است كه مى‌گويند: شنيديم و اطاعت كرديم. چنين افرادى رستگار هستند.(51)
24:52 كسانى‌كه از خدا و پيغمبرش اطاعت مى‌كنند و از خدا مى‌ترسند و از نافرمانى او هراس دارند، افراد موفقى هستند.(52)
24:53 و غليظ ترين قسم‌ها را به خدا خوردند كه اگر به آن‌ها دستور بدهى براى جنگ بيرون مى‌روند. بگو: قسم نخوريد، اطاعت معمولى كافى است. خدا از كارهايى كه مى‌كنيد خبردار است.(53)
24:54 بگو: از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد. اگر قبول نكرديد، پيغمبر فقط مسؤول كار خودش مى‌باشد و شما مسؤول كار خودتان هستيد. اگر از پيغمبر اطاعت كنيد راه صحيح را شناخته‌ايد. وظيفه پيغمبر فقط رساندن پيام به طور روشن است.(54)
24:55 خدا به كسانى از شما كه ايمان داشته باشند و كار صحيح انجام دهند، وعده داده است كه آن‌ها را در زمين به قدرت برساند، همان‌طور كه قبلى‌ها را به قدرت رسانده بود، و دينى را كه براى آن‌ها پسنديده به قدرت برساند، و ترسشان را به امنيت خاطر تبديل كند. آن وقت فقط مرا بندگى مى‌كنند و چيزى را شريك من نمى‌سازند. كسانى‌كه بعد از آن كافر شوند از اطاعت خدا خارج شده‌اند.(55)
24:56 نماز را به پا داريد و زكات بدهيد و از پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد رحمت قرار بگيريد.(56)
24:57 خيال نكن كه افراد بى‌ايمان در زمين خدا را عاجز مى‌كنند. جاى آن‌ها آتش جهنم است و جهنم بدجايى است.(57)
24:58 اى افراد باايمان، بايد غلامان و بچه‌هايى كه به سن بلوغ جنسى نرسيده‌اند در سه موقع از شما براى واردشدن به اطاق اجازه بگيرند. قبل از نماز صبح و موقع ظهر كه لباستان را كم مى‌كنيد و بعد از نماز عشا، اين سه وقت موقع خلوت شما است. بعد از آن اشكالى براى شما و آن‌ها ندارد كه بدون اجازه وارد شوند، چون در كنار هم در حال رفت و آمد هستيد. خدا آيات را به اين شكل براى شما بيان مى‌كند. خدا دانا و حكيم است.(58)
24:59 وقتى بچه‌هاى شما به بلوغ جنسى رسيدند، بايد مثل قبلى‌ها اجازه بگيرند. خدا آياتش را به اين شكل براى شما بيان مى‌كند. خدا دانا و حكيم است.(59)
24:60 بر زنان يائسه‌اى كه اميد ازدواج ندارند اشكالى وارد نيست كه لباسشان را سبك كنند بدون اين‌كه زينت خود را ظاهر سازند. باز هم براى آن‌ها بهتر است كه عفت به خرج دهند. خدا شنوا و دانا است.(60)
24:61 بر كور و لنگ و مريض و خود شما ايرادى نيست كه در خانه خودتان يا خانه پدران و مادران و برادران و خواهران و عموها و عمه‌ها و دايى‌ها و خاله‌ها و خانه‌هايى كه كليد آن در اختيار شما است يا خانه دوستتان غذا بخوريد. اشكالى ندارد كه دست‌جمعى و با هم يا جدا از هم غذا بخوريد. بنابراين وقتى داخل خانه‌اى شديد به يكديگر سلام كنيد. سلامتى خواستنى پربركت و پاك از جانب خدا. خدا آيات را براى شما به اين شكل بيان مى‌كند تا اين‌كه وظيفه خود را بشناسيد.(61)
24:62 افراد باايمان فقط كسانى هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آوردند و وقتى در كارى عمومى كنار او بودند، از آنجا نمى‌روند مگر اين‌كه از او اجازه بگيرند. كسانى‌كه از تو اجازه مى‌گيرند كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان دارند. بنابراين وقتى براى بعضى از كارهايشان از تو اجازه خواستند، به هر كدام از آن‌ها خواستى اجازه بده و براى آن‌ها از خدا طلب آمرزش كن، چون خدا آمرزنده و مهربان است.(62)
24:63 دعوت پيغمبر را مثل دعوت بعضى از خودتان ندانيد. خدا كسانى از شما را كه پشت سر ديگران مخفى مى‌شوند كه فرار كنند مى‌شناسد. كسانى‌كه از امر خدا سرپيچى مى‌كنند بايد بترسند كه مبادا بلايى يا عذاب پردردى به آن‌ها برسد.(63)
24:64 بدانيد هر چه در آسمان‌ها و زمين است مال خدا است. و كارى راكه مى‌كنيد مى‌داند و روزى كه پيش او برگردانده مى‌شوند، آن‌ها را از كارهايى كه مى‌كردند خبردار مى‌كند. خدا همه چيز را مى‌داند.(64)Share this Surah Translation on Facebook...