Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mu`minun Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
23:1Doista, uspjet
23:2Oni koji su u salatima svojim skru
23:3I oni koji su od besmisla odvra
23:4I oni koji su zekata davaoci;
23:5I oni koji su furud
23:6Izuzev od
23:7Pa ko tra
23:8I onih koji su emaneta svojih i ugovora svojihpazitelji;
23:9I onih koji su salata svojih
23:10Ti takvi su nasljednici,
23:11Koji
23:12A doista smo
23:13Zatim ga smjestili (kao) kap sjemena uboravi
23:14Potom kap sjemena stvorili zakva
23:15Zatim
23:16Potom
23:17A doista smo iznad vas stvorili sedamputanja, i nismo Mi prema stvaranju nehajni.
23:18I spu
23:19Pa smo njome za vas sazdali vrtove palmi igro
23:20I drvo - ni
23:21A uistinu, imate vi u stoci ibret. Napajamovas od onog
23:22I na njima i plovilima se transportujete.
23:23A doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pare
23:24Tad velikani koji nisu vjerovali iz narodanjegovog reko
23:25On je samo
23:26(Nuh) re
23:27Tad mu objavismo: \"Pravi la
23:28Pa kad se smjesti
23:29I reci: 'Gospodaru moj! Spusti me naspusti
23:30Uistinu, u tome su znaci, i doista smo biliIsku
23:31Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjedrugih,
23:32I me
23:33I uglednici iz naroda njegovog koji nisuvjerovali i poricali susret Ahireta, a raskala
23:34A ako poslu
23:35Da li vam obe
23:36Daleko je daleko
23:37To je samo na
23:38On je samo
23:39Re
23:40(Allah) re
23:41Pa je spopao njih krik s pravdom, te smo ihsmetljem u
23:42Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjadruga.
23:43Ne
23:44Zatim smo slali poslanike Na
23:45Zatim smo poslali Musaa i brata njegovogHaruna sa znakovima Na
23:46Faraonu i velikanima njegovim, pa su seuzoholili i postali narod nadmenih.
23:47Pa reko
23:48Pa su porekli njih dvojicu i bili oduni
23:49I doista, dali smo Musau Knjigu, da bi se oniuputili.
23:50I u
23:51O poslanici! Jedite od dobrih stvari i
23:52I uistinu, ova umma va
23:53Pa su rastrgali stvar svoju na komade. Svakase stranka raduje s onim
23:54Zato ih ostavi u zbunjenosti njihovoj nekovrijeme.
23:55Misle li da tim
23:56
23:57Uistinu, oni koji su iz bojazni premaGospodaru svom bri
23:58I oni koji u ajete Gospodara svog vjeruju,
23:59I oni koji Gospodaru svom ne pridru
23:60I oni koji daju
23:61Takvi
23:62I ne optere
23:63Naprotiv, srca njihova su u zbunjenosti oovom i oni imaju poslove mimo toga koje oni rade.
23:64Dok, kad raskala
23:65Ne kukajte Danas! Uistinu, vi od Nas ne
23:66Doista, bili su vam ajeti Moji u
23:67Oholi; o njemu ste no
23:68Pa za
23:69Zar ne prepoznaju poslanika svog, pa su oniporicatelji njegovi?
23:70Zar govore: \"U njemu je ludilo?\" Naprotiv,donio im je Istinu; a ve
23:71A ako bi Istina slijedila strasti njihove,sigurno bi do
23:72Zar od njih tra
23:73A uistinu, ti ih poziva
23:74I uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret, sputa su skrenuli.
23:75I kad bismo im se smilovali i otklonili
23:76I doista smo ih dograbili kaznom, pa se nepokoravaju Gospodaru svom, niti se ponizuju.
23:77Dok, kad im otvorimo kapiju kazne
23:78A On je Taj koji vam je sazdao sluh, i vidovei srca. Malo
23:79I On je Taj koji vas je rasuo po Zemlji, iNjemu
23:80I On je Taj koji o
23:81Naprotiv, govore sli
23:82Govorili su: \"Ho
23:83Doista, obe
23:84Reci: \
23:85Re
23:86Reci: \"Ko je Gospodar nebesa sedmerih iGospodar Ar
23:87Re
23:88Reci: \"Ko je taj u
23:89Re
23:90Naprotiv, donijeli smo im Istinu, a uistinu,oni su la
23:91Nije uzeo Allah nikakvo dijete i nema uzNjega nikakva boga; tad bi sigurno svaki bog nestao sonim
23:92Znalac nevidljivog i vidljivog! Pa uzvi
23:93Reci: \"Gospodaru moj! Ako
23:94Gospodaru moj, tad me ne smjesti me
23:95A uistinu, Mi da ti poka
23:96Odbij zlo s onim
23:97I reci: \"Gospodaru moj! Tra
23:98I tra
23:99Dok, kad jednom od njih do
23:100Da bih ja radio dobro u onom
23:101Pa kad se puhne u sur, tad Tog dana me
23:102Pa onaj
23:103A onaj
23:104Vatra
23:105\"Zar vam nisu bili ajeti Moji u
23:106Re
23:107Gospodaru na
23:108(Allah)
23:109Uistinu! Bila je skupina robova Mojih,govorili su: \"Gospodaru na
23:110Tad ste ih uzimali ruglom, dok nisu u
23:111Uistinu! Ja sam ih nagradio Danas
23:112(Allah)
23:113Re
23:114(Allah)
23:115Pa zar mislite da smo vas stvorili zaludno ida vi Nama ne
23:116Pa uzvi
23:117A ko uz Allaha priziva boga drugog - nema ondokaza za to - pa samo je obra
23:118I reci: \"Gospodaru moj! Oprosti i smiluj se,a Ti si Najbolji od milosrdnih!\"Share this Surah Translation on Facebook...