Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Baqarah 2:258 

Arabic Source
Arabic أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ zoom

Language /
Translator
THESE PAGES ARE *BETA* AND MANY CONTAIN ERRORS
We are working to correct them and bring you more.
Azerbaijani
Vasim M. and Ziya B.
(Ya Rəsulum!) Allahın verdiyi hökmranlıq üzündən (azğınlaşaraq) İbrahim ilə Rəbbi barəsində mübahisə aparan şəxsi (Nəmrudu) görmədinmi? (Və ya əhvalatını bilmirsən?) İbrahim: “Mənim tanrım həm dirildir, həm də öldürür”, - dediyi zaman, o (Nəmrud): “Mən də həm dirildir, həm də öldürürəm”, - demişdi. İbrahim ona: “Allah Günəşi şərqdən doğdurur, bacarırsansa, sən onu qərbdən doğdur!” – dedikdə, o kafir donub qalmışdı. Həqiqətən, Allah (özünə) zülm edənləri düz yola yönəltməz! zoom
Bosnian
Besim Korkut
Zar nisi čuo za onoga koji se sa Ibrahimom o njegovu Gospodaru prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče: \"Gospodar moj je Onaj koji život i smrt daje\" – on odgovori: \"Ja dajem život i smrt!\" – \"Allah čini da Sunce izlazi sa istoka\" – reče Ibrahim – \"pa učini ti da grane sa zapada!\" I nevjernik se zbuni. – A Allah silnicima neće ukazati na Pravi put. zoom
Bosnian
Mustafa Mlivo
Pa zar nisi vidio onog koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovom!, jer jeAllah dao njemu vlast. Kad re zoom
Dutch
Salomo Keyzer
Hebt gij niet teruggeblikt op hem die met Abraham over God heeft gestreden, omdat God hem het koninkrijk had gegeven. Toen Abraham zeide: Mijn Heer is hij, die leven geeft en doodt. Hij antwoordde: Ook ik maak levend en dood. Abraham hernam: Hij brengt de zon van het Oosten hierheen, breng gij die van het Westen. De ongeloovige was verbaasd. God leidt de ongeloovigen niet. zoom
Farsi

Ghodratollah Bakhtiari Nejad
آيا آن كسى را كه خدا به او فرمانروايى داده بود و با ابراهيم درباره خداوندش بگومگو مى‌كرد نديدى؟ آن وقتى كه ابراهيم گفت: خداوند من آن است كه جان مى‌دهد و جان مى‌گيرد. او گفت: من هم جان مى‌دهم و جان مى‌گيرم. ابراهيم گفت: خدا خورشيد را از مشرق درمى‌آورد، تو آن را از مغرب درآور. فرد بى‌ايمان مبهوت شد. خدا كسانى را كه ظلم مى‌كنند هدايت نمى‌كند.(258) zoom
Farsi
Ayatollah Naser Makarem Shirazi
آیا ندیدی (و آگاهی نداری از) کسی [= نمرود] که با ابراهیم در باره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود؛ (و بر اثر کمی ظرفیت، از باده غرور سرمست شده بود؛) هنگامی که ابراهیم گفت: «خدای من آن کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند.» او گفت: «من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم!» (و برای اثبات این کار و مشتبه‌ساختن بر مردم دستور داد دو زندانی را حاضر کردند، فرمان آزادی یکی و قتل دیگری را داد) ابراهیم گفت: «خداوند، خورشید را از افق مشرق می‌آورد؛ (اگر راست می‌گویی که حاکم بر جهان هستی تویی،) خورشید را از مغرب بیاور!» (در اینجا) آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند. zoom
Farsi
Hussain Ansarian
آیا [با دیده عبرت] ننگریستی به کسی که چون خدا او را پادشاهی داده بود [از روی کبر و غرور] با ابراهیم درباره پروردگارش به می ادله و ستیز و گفتگوی بی منطق پرداخت؟! هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارم کسی است که زنده می کند و می میراند [او] گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم. [و برای مشتبه کردن کار بر مردم، دستور داد دو زندانی محکوم را حاضر کردند، یکی را آزاد و دیگری را کشت.] ابراهیم [برای بستن راه مغالطه و تزویر به روی دشمن] گفت: مسلماً خدا خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب برآور! پس آنکه کافر شده بود، متحیر و مبهوت شد. و خدا گروه ستم گر را [به خاطر تجاوز، ستم، پافشاری بر عناد و لجاجشان] هدایت نمی کند. zoom
Farsi
Mahdi Elahi Ghomshei
آیا ندیدی که پادشاه زمان ابراهیم (علیه السّلام) به دلیل حکومتی که خدا به او داده بود درباره (یکتایی) خدا با ابراهیم به جدل برخاست؟چون ابراهیم گفت: خدای من آن است که زنده گرداند و بمیراند، او گفت: من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت که خداوند خورشید را از طرف مشرق برآورد، تو اگر توانی از مغرب بیرون آر؛ آن نادان کافر در جواب عاجز ماند؛ و خدا راهنمای ستمکاران نخواهد بود. zoom
French
Muhammad Hamidullah
N'as-tu pas su (l'histoire de) celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur ? Abraham ayant dit : \"J'ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort\", \"Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort.\" Alors dit Abraham : \"Puisqu'Allah fait venir le soleil du Levant, fais-le donc venir du Couchant.\" Le m zoom
German
Abu-r-Rida Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul
Hast du nicht zoom
German
Amir Zaidan
Gewahrtest du etwa nicht denjenigen, der mit Ibrahim zoom
German
Sheikh A. S. F. Bubenheim & N. Elyas
Siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim zoom
Indonesian
Bahasa Indonesia
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: \"Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan,\" orang itu berkata: \"Saya dapat menghidupkan dan mematikan\".Ibrahim berkata: \"Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,\" lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. zoom
Italian
Hamza Roberto Piccardo
Non hai visto colui che per il fatto che Allah lo aveva fatto re, discuteva con Abramo a proposito del suo Signore? Quando Abramo disse: \"Il mio Signore è Colui che dà la vita e la morte\", rispose [l'altro]: \"Sono io che dò la vita e la morte!\". E Abramo: \"Allah fa sorgere il sole da Oriente, fallo nascere da Occidente\". Restò confuso il miscredente: Allah non guida i popoli che prevaricano. zoom
Italian
Safi Kaskas
Non hai volto lo sguardo verso colui che ha disputato con Abramo riguardo al suo Signore, solo perché Dio gli aveva dato il potere? Abramo disse: “Il mio Signore è Colui da la Vita e la Morte”. Egli disse: “Io do la vita e la morte”. Abramo disse: “Dio è Colui che fa sì che il sole sorga da oriente. Tu fai si che sorga da occidente?”. In questo modo confuse colui che ha rifiutato il vero. Dio non guida gli iniqui. zoom
Malayalam
C. Abdul Hameed & K. Parappur
ഇബ്രാഹീമിനോട്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഥന്റെ കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കിച്ചവനെപ്പറ്റി നീയറിഞ്ഞില്ലേ ? അല്ലാഹു അവന്ന്‌ ആധിപത്യം നല്‍കിയതിനാലാണ്‌ ( അവനതിന്‌ മുതിര്‍ന്നത്‌. ) എന്റെ നാഥന്‍ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു എന്ന്‌ ഇബ്രാഹീം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാനും ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ എന്നാണവന്‍ പറഞ്ഞത്‌. ഇബ്രാഹീം പറഞ്ഞു: എന്നാല്‍ അല്ലാഹു സൂര്യനെ കിഴക്കു നിന്ന്‌ കൊണ്ടു വരുന്നു. നീയതിനെ പടിഞ്ഞാറ്‌ നിന്ന്‌ കൊണ്ടു വരിക. അപ്പോള്‍ ആ സത്യനിഷേധിക്ക്‌ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി. അക്രമികളായ ജനതയെ അല്ലാഹു നേര്‍വഴിയിലാക്കുകയില്ല. zoom
Portuguese
Samir El-Hayek
N zoom
Russian
Kuliev E.
Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим (Авраам) сказал ему: \"Мой Господь - Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет\". Он сказал: \"Я дарую жизнь и умерщвляю\". Ибрахим (Авраам) сказал: \"Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе\". И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. zoom
Russian
M.-N.O. Osmanov
Ты не задумывался над тем [, о Мухаммад,] кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, [кичась] тем, что Аллах даровал ему царство? Помни о том, что сказал ему Ибрахим: \"Мой Господь - тот, кто оживляет и умерщвляет\". [Царь] возразил: \"Именно я оживляю и умерщвляю\". Сказал Ибрахим: \"Воистину, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе\". И тот, кто не уверовал (т. е. царь), смутился. Ведь Аллах не указывает прямого пути нечестивцам. zoom
Russian
V. Porokhova
Ужель не видел ты того, ■ Кто с Ибрахимом в спор вступил о Боге ■ За то, что царством одарил его Аллах? ■ И Ибрахим сказал: ■ \"Поистине, Господь мой - Тот, ■ Кто жизнь и смерть дарует\". ■ Но тот сказал: \"Дарую я и жизнь, и смерть\". ■ Ответил Ибрахим: ■ \"Поистине, Господь повелевает Солнцу ■ Восходить с востока - ■ Ты с запада вели ему взойти\". ■ Так был в смущение повергнут тот, ■ Кто пренебрег Господней верой. ■ Аллах не направляет тех, кто нечестив. zoom
Sindhi
Maulana Taj Mehmood Amroti
(اي پيغمبر) تو اُن ڏانھن نہ ڏٺو ڇا؟ جنھن پنھنجي پالڻھار بابت ابراھيم سان (اُنھي مغروريءَ سبب) تڪرار ڪيو جو الله کيس بادشاھي ڏني ھئي، جڏھن ابراھيم چيو تہ منھنجو پالڻھار اُھو آھي جو جياريندو آھي ۽ ماريندو آھي، (ڪافر) چيو تہ آءٌ (بہ) جياريان ٿو ۽ ماريان ٿو. ابراھيم چيو تہ الله سج کي اوڀر کان اوڀاريندو آھي تنھنڪري (تون) اُن کي اولھ کان اوڀار پوءِ ڪافر ھڪو ٻڪو (وائڙو) ٿي ويو، ۽ الله ظالم ٽوليءَ کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آھي zoom
Spanish
Julio Cortes
¿No has visto a quien disputaba con Abraham sobre su Señor porque Alá le había dado el dominio? Cuando Abraham dijo: «Mi Señor es Quien da la vida y da la muerte». Dijo: «Yo doy la vida y doy a muerte». Abraham dijo: «Alá trae el sol por oriente; tráelo tú por Occidente». Así fue confundido el infiel. Alá no dirige al pueblo impío. zoom
Tatar
Yakub Ibn Nugman
Ий Мухәммәд г-м, белдеңме Аллаһ биргән байлыгына таянып, Раббысы хакында Ибраһим г-м белән тартышкан кешене? Ул Намрут патша иде. Ибраһим г-м Намрутка әйтте: \"Кулыгыз белән ясаган нәрсәгә гыйбадәт кыласызмы?\" Намрут сорады: \"Ә син нәрсәгә гыйбәдәт кыласың?\" Ибраһим г-м әйтте: \"Мин гыйбадәт кыла торган зат үлекне тергезә һәм үтерә\". Намрут әйтте: \"Мин дә үтерәм һәм тергезәм\". Ягъни Ибраһим г-мне алдарга хәйлә корды, ике кешене китертеп берсен күрсәтте һәм үтерде, икенчесен чыгарып күрсәтте: \"Менә тергездем\", – дип. Ибраһим г-м әйтте: \"Ни теләсәм шуны булдырам дип мактанасың, Аллаһ кояшны мәшрыйктән чыгара, ә син мәгърибтән чыгар\", – дип. Намрут бу эшне эшли алмагач хәйран булды, хурлыкка төште. Аллаһ, әлбәттә хакны инкяр итүче залимнәрне туры юлга күндермәс. zoom
Turkish
Yasar Nuri Ozturk
Allah'ın kendisine mülk ve saltanat verdiğini iddia ederek/Allah kendisine mülk- saltanat verdiği için, Rabbi hakkında İbrahim'le çekişeni görmedin mi? İbrahim şöyle demişti: \"Benim Rabbim odur ki, hayat verir ve öldürür.\" O da şöyle demişti: \"Ben de hayat veririm, ben de öldürürüm.\" İbrahim, \"Allah, Güneş'i doğudan getiriyor, hadi sen onu batıdan getir!\" deyince, küfre sapan o adam apışıp kalmıştı. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. zoom
Urdu
Maulana Doctor Tahir ul Qadri
(اے حبیب!) کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اﷲ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم (علیہ السلام) سے (خود) اپنے رب (ہی) کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ (بھی) کرتا ہے اور مارتا (بھی) ہے، تو (جواباً) کہنے لگا: میں (بھی) زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: بیشک اﷲ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تُو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا! سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اﷲ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا، zoom
Urdu
Maulana Fateh Muhammad Jalandhry
بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس (غرور کے) سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجیئے (یہ سن کر) کافر حیران رہ گیا اور خدا بےانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا zoom
Urdu
Maulana Shah Imam Ahmed Raza Khan
اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر (ف۵۳۵) کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی (ف۵۳۶) جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جِلاتا اور مارتا ہے (ف۵۳۷) بولا میں جِلاتا اور مارتا ہوں (ف۵۳۸) ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب (مشرق) سے تو اس کو پچھم (مغرب) سے لے آ (ف۵۳۹) تو ہوش اڑ گئے کافروں کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، zoom

 
For another analysis please visit...
CORPUS QURAN
WORD-BY-WORD
 
    WORD-BY-WORD Arabic of this verse
  http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=2&verse=258
Join IslamAwakened
on Facebook
 
     Give us Feedback!Share this verse on Facebook...