Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Maryam Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
19:1Kaf. Ha. Ja. 'Ain. Sad.
19:2Spomen milosti Gospodara tvog, robu NjegovomZekerijjau,
19:3Kad pozva Gospodara svog pozivom tajnim,
19:4Re
19:5A uistinu, ja se bojim svojih ro
19:6Da me naslijedi, i naslijedi iz porodiceJakubove. I u
19:7\"O Zekerijja! Uistinu, Mi ti donosimo radosnuvijest o dje
19:8Re
19:9Re
19:10Re
19:11Tad izi
19:12\"O Jahja! Prihvati Knjigu sna
19:13I nje
19:14I
19:15I mir neka je s njim na dan kad se rodio idan kada je umro, i dan kad bude podignut
19:16I spomeni u Knjizi Merjem, kad se povukla odporodice svoje u mjesto isto
19:17Te uzela (da se zakloni) od njih zastor. Tadsmo joj poslali Duha Na
19:18Re
19:19(Duh) re
19:20Re
19:21(Ona) re
19:22Tad ga je zanijela, te se s njim povukla umjesto daleko.
19:23Pa dovedo
19:24Tad pozva nju ispod nje: \"Ne
19:25I zatresi sebi stablo palme, pa
19:26Zato jedi i pij, i ohladi oko! Pa ako odsmrtnika vidi
19:27Pa je do
19:28O sestro Harunova! Nije bio otac tvoj lo
19:29Tad ga je pokazala. Reko
19:30(Isa) re
19:31I u
19:32I da budem
19:33I mir neka je nada mnom na dan kad sam ro
19:34To je Isa, sin Merjemin: Rije
19:35Nije Allahovo da uzima ikakvo dijete.Slavljen neka je On! Kad odredi stvar, tad tome samoka
19:36A uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodarva
19:37Pa su se razi
19:38Kako
19:39I upozori ih Danom
19:40Uistinu! Mi, Mi naslje
19:41I spomeni u Knjizi Ibrahima. Uistinu, on jebio istinit, vjerovjesnik.
19:42Kad re
19:43O o
19:44O o
19:45O o
19:46Re
19:47Re
19:48I povla
19:49Pa po
19:50I darovali smo im iz milosti Na
19:51I spomeni u Knjizi Musaa. Uistinu, bio jeodabran, i bio poslanik, vjerovjesnik.
19:52I pozvali smo ga s desnog obronka Tura, ipribli
19:53I darovali mu iz milosti Na
19:54I spomeni u Knjizi Ismaila. Uistinu, on jebio istinit obe
19:55I nare
19:56I spomeni u Knjizi Idrisa. Uistinu, on je bioistinit, vjerovjesnik,
19:57A uzdigli smo ga na mjesto visoko.
19:58To su oni koje je obdario Allah odvjerovjesnika iz potomstva Ademovog - od onog kogasmo nosili s Nuhom - i iz potomstva Ibrahimovog iIsrailovog, i od onog koga smo uputili i odabrali.Kad su im se u
19:59Pa je poslije njih do
19:60Izuzev ko se pokaje i vjeruje, i
19:61Ba
19:62Ne
19:63To je D
19:64\"I ne spu
19:65Gospodar nebesa i Zemlje i
19:66I govori
19:67Zar se ne prisje
19:68Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno
19:69Zatim
19:70Zatim, sigurno smo Mi Najbolji znalac onihkoji su najdostojniji da budu u njemu izgarani.
19:71I nema od vas nijednog, a da ne
19:72Zatim
19:73A kad im se u
19:74A koliko smo pokoljenja uni
19:75Reci: \"Ko je u zabludi, pa neka mu Milostiviprodu
19:76I pove
19:77Pa da li si vidio onog koji ne vjeruje uajete Na
19:78Je li spoznao nevidljivo, ili je kodMilostivog uzeo obavezu?
19:79Nikako! Zapisa
19:80I naslijedi
19:81A uzimali su mimo Allaha bogove, da budu zanjih mo
19:82Nikako! Pore
19:83Zar ne vidi
19:84Zato ne
19:85Na Dan kad saberemo bogobojazne Milostivom(kao) izaslanstvo -
19:86I potjeramo krivce ka D
19:87Ne
19:88I govore: \"Milostivi je uzeo dijete.\
19:89Doista iznosite stvar stra
19:90Gotovo da se od toga nebesa rascijepe iraspukne Zemlja, i padnu brda ru
19:91
19:92A nije Milostivom potrebno da uzima dijete.
19:93Svako ko je u nebesima i Zemlji, samo
19:94Doista ih je sra
19:95I svaki od njih
19:96Uistinu, onima koji vjeruju i rade dobradjela, da
19:97Pa olak
19:98A koliko smo prije njih uniShare this Surah Translation on Facebook...