Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Kahf 18:22 

Arabic Source
Arabic سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدً zoom

Language /
Translator
THESE PAGES ARE *BETA* AND MANY CONTAIN ERRORS
We are working to correct them and bring you more.
Azerbaijani
Vasim M. and Ziya B.
(Kitab əhlindən əshabi-kəhfin sayı barəsində mübahisə edənlər) sanki qaranlıq yerə daş ataraq: “Onlar üçdür, dördüncüsü köpəkləridir!” - deyəcəklər. Bə’ziləri: “Onlar beşdir, altıncısı köpəkləridir!” – deyəcəklər. Digərləri (mö’minlər) isə: “Onlar yeddidir, səkkizincisi köpəkləridir!” – söyləyəcəklər. (Ya Rəsulum!) De: “Onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. (İnsanlardan isə) bunu bilən çox azdır!” (Ya Rəsulum! Əshabi-kəhf) barəsində yalnız sənə açıq-aşkar nazil olan ayələrə əsaslanıb onlarla mübahisə et (Qur’anda olanlarla kifayətlənib çox dərinə getmə) və (kitab əhlinin) heç birindən onlar haqqında bir şey soruşma! zoom
Bosnian
Besim Korkut
Neki će reći: \"Bila su trojica, pas njihov je bio četvrti\", a neki će govoriti: \"Bila su peterica, pas njihov je bio šesti\", nagađajući ono što ne znaju, dok će neki reći: \"Bila su sedmerica, a pas njihov bio je osmi.\" Reci: \"Gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima osim površno, i ne pitaj o njima od njih nikoga!\ zoom
Bosnian
Mustafa Mlivo
Govorit zoom
Dutch
Salomo Keyzer
Sommigen zeggen: De slapers waren drie in getal en de hond was de vierde ; anderen zeggen: Zij waren vijf in getal en hun hond was de zesde; naar een geheimzinnige zaak radende, anderen zeggen: Zij waren zeven in getal en hun hond was de achtste. Zeg: Mijn Heer kent hun getal het beste; niemand zal dit kennen behalve enkelen. Twist dus niet nopens hen, behalve op duidelijke wijze en overeenkomstig hetgeen u werd geopenbaard, en ondervraag geen Christen nopens hen. zoom
Farsi

Ghodratollah Bakhtiari Nejad
بعضى مى‌گويند: سه نفر بودند و سگشان چهارمى آن‌ها بود. بعضى مى‌گويند: پنج نفر بودند و سگشان ششمى آن‌ها بود. بدون دليل حرف مى‌زنند، بعضى مى‌گويند: هفت نفر بودند و سگشان هشتمى آن‌ها بود. بگو: خدا عده آن‌ها را بهتر مى‌داند. فقط عده كمى تعداد آن‌ها را مى‌دانند. درباره آن‌ها بحثى ظاهرى بكن و از هيچ‌كس درباره آن‌ها نظرخواهى نكن.(22) zoom
Farsi
Ayatollah Naser Makarem Shirazi
گروهی خواهند گفت: «آنها سه نفر بودند، که چهارمین آنها سگشان بود!» و گروهی می‌گویند: «پنچ نفر بودند، که ششمین آنها سگشان بود.» -همه اینها سخنانی بی‌دلیل است- و گروهی می‌گویند: «آنها هفت نفر بودند، و هشتمین آنها سگشان بود.» بگو: «پروردگار من از تعدادشان آگاهتر است!» جز گروه کمی، تعداد آنها را نمی‌دانند. پس درباره آنان جز با دلیل سخن مگو؛ و از هیچ کس درباره آنها سؤال مکن! zoom
Farsi
Hussain Ansarian
به زودی خواهند گفت: سه نفر بودند، چهارمین آنان سگشان بود. و می گویند: پنج نفر بودند، و ششمین آنان سگشان بود، در حالی که [این اظهار نظرهای بی دلیل] تیر به تاریکی انداختن است. و می گویند: هفت نفر بودند، هشتمین آنان سگشان بود. بگو: پروردگارم به شماره آنان آگاه تر است، جز اندکی کسی شماره آنان را نمی داند. پس درباره آنان بحث و می ادله مکن مگر بحث و می ادله ای ظاهر، و در مورد آنان از هیچ کس نظر مخواه. zoom
Farsi
Mahdi Elahi Ghomshei
بعضی خواهند گفت که عده آن اصحاب کهف سه نفر بود چهارمین هم سگ آنها، و برخی دیگر از روی خیالبافی و غیب‌گویی می‌گویند عده آنها پنج نفر بود ششمین سگ آنها، و برخی دیگر گویند: هفت نفر بودند و هشتمین سگ آنها. بگو: خدای من به عده آنها آگاه‌تر است، که بر عدد آنها به جز افراد قلیلی (مانند انبیاء و اولیاء که از طرف حق به وحی دانسته‌اند) هیچ کس آگاه نیست، پس تو (با اهل کتاب) درباره آنها مجادله مکن جز آنکه هر چه به ظاهر وحی دانستی اظهار کن و دیگر هرگز فتوا از احدی در این باب مپرس. zoom
French
Muhammad Hamidullah
Ils diront : \"ils zoom
German
Abu-r-Rida Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul
(Manche) werden sagen: \"(Sie waren) drei; ihr vierter war ihr Hund\", und (andere) werden sagen: \"(Sie waren) zu f zoom
German
Amir Zaidan
Sie werden sagen: \"Sie waren drei und ihr Vierter war ihr Hund.\" Und sie sagen: \"Sie waren f zoom
German
Sheikh A. S. F. Bubenheim & N. Elyas
(Manche) werden sagen: \"(Es waren ihrer) drei, ihr Hund war der vierte von ihnen.\" Und (manche) sagen: \"(Es waren ihrer) f zoom
Indonesian
Bahasa Indonesia
Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: \"(jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjing nya\", sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan: \"(jumlah mereka) tujuh orang, yang ke delapan adalah anjingnya\". Katakanlah: \"Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit\". Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka. zoom
Italian
Hamza Roberto Piccardo
Diranno: «Erano tre, e il quarto era il cane». Diranno congetturando sull'ignoto: «Cinque, sesto il cane» e diranno: «Sette, e l'ottavo era il cane» Di': «Il mio Signore meglio conosce il loro numero. Ben pochi lo conoscono» Non discutere di ciò eccetto per quanto è palese e non chiedere a nessuno un parere in proposito. zoom
Italian
Safi Kaskas
Alcuni dicono che erano in tre, mentre il cane era il quarto. Altri ancora dicono che erano cinque, mentre il cane era il sesto- avanzando illazioni su ciò che non conoscono. Altri ancora dicono che erano sette, mentre il cane era l’ottavo. Dì: “Il mio Signore conosce il loro numero. Solo pochi ne hanno una reale conoscenza.” Non entrate in controversie su di loro, eccetto riguardo a ciò che è chiaro. Non domandate di loro a nessun altro. zoom
Malayalam
C. Abdul Hameed & K. Parappur
അവര്‍ ( ജനങ്ങളില്‍ ഒരു വിഭാഗം ) പറയും; ( ഗുഹാവാസികള്‍ ) മൂന്ന്‌ പേരാണ്‌, നാലാമത്തെത്‌ അവരുടെ നായയാണ്‌ എന്ന്‌. ചിലര്‍ പറയും: അവര്‍ അഞ്ചുപേരാണ്‌; ആറാമത്തെത്‌ അവരുടെ നായയാണ്‌ എന്ന്‌. അദൃശ്യകാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഊഹം പറയല്‍ മാത്രമാണത്‌. ചിലര്‍ പറയും: അവര്‍ ഏഴു പേരാണ്‌. എട്ടാമത്തെത്‌ അവരുടെ നായയാണ്‌ എന്ന്‌ ( നബിയേ ) പറയുക; എന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ അവരുടെ എണ്ണത്തെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ്‌. ചുരുക്കം പേരല്ലാതെ അവരെപ്പറ്റി അറിയുകയില്ല. അതിനാല്‍ വ്യക്തമായ അറിവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അവരുടെ വിഷയത്തില്‍ തര്‍ക്കിക്കരുത്‌. അവരില്‍ ( ജനങ്ങളില്‍ ) ആരോടും അവരുടെ കാര്യത്തില്‍ നീ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്യരുത്‌. zoom
Portuguese
Samir El-Hayek
Alguns diziam: Eram tr zoom
Russian
Kuliev E.
Одни говорят, что их было трое, а четвертой была собака. Другие говорят, что их было пятеро, а шестой была собака. Так они пытаются угадать сокровенное. А другие говорят, что их было семеро, а восьмой была собака. Скажи: \"Моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно никому, кроме немногих\". Препирайся относительно них только открыто и никого из них не спрашивай о них. zoom
Russian
M.-N.O. Osmanov
[Одни люди] говорят, что [спящих отроков] было трое, а четвертой была собака, [другие же], строя догадки о том, чего не знают, скажут: \"Пять, а шестой была собака\", а [третьи] скажут: \"Семь, а восьмой была собака\". Отвечай им [, Мухаммад]: \"Мой Господь лучше всех знает, сколько их было. И знают это лишь немногие\". Так веди с ними спор только на основе очевидно известного [по Корану]. zoom
Russian
V. Porokhova
(И о числе заснувших) спорить они будут: ■ \"Их было трое, а четвертым был их пес\". ■ (Другие) скажут: ■ \"Пятеро их было, а шестой - их пес\", ■ Строя догадки (относительно того, чего) не знали. ■ (Иные) скажут: ■ \"Семеро их было, а их пес - восьмой\". ■ Скажи: \"Господь мой лучше знает их число, ■ И лишь немногие об этом знают\", - ■ Ты с ними в спор об этом не вступай, ■ Коль этот спор не может разрешиться прямо, ■ И никого из них не спрашивай о них. zoom
Sindhi
Maulana Taj Mehmood Amroti
(ڪي) چوندا تہ (اُھي) ٽي آھن چوٿون سندن ڪتو آھي، ۽ (ڪي) چوندا تہ پنج آھن ڇھون سندن ڪتو آھي ڳُجھ بابت اٽڪل ھڻندا آھن، ۽ (ڪي) چوندا تہ ست آھن اَٺون سندن ڪتو آھي، (اي پيغمبر!) چئو تہ سندن ڳاڻيٽو منھنجو پالڻھار وڌيڪ ڄاڻندڙ آھي اُنھن کي رڳا ڪي ٿورا ڄاڻندا آھن، پوءِ اُنھن بابت سرسري جھڳڙي ڪرڻ کانسواءِ جھڳڙو نہ ڪر، ۽ نڪي اُنھن بابت ڪافرن مان ڪنھن ھڪ کان پڇا ڪر zoom
Spanish
Julio Cortes
Unos dirán: «Eran tres, cuatro con su perro». Otros dirán: «Eran cinco, seis con su perro», conjeturando sobre lo oculto. Otros dirán: «Eran siete, ocho con su perro». Di: «Mi Señor sabe bien su número, sólo pocos les conocen». No discutas, pues, sobre ellos, sino someramente y no consultes sobre ellos a nadie. zoom
Tatar
Yakub Ibn Nugman
Тау тишегендә калган егетләрнең саны хакында бәгъзеләр әйттеләр: \"Ул егетләр өчәү булып, дүртенчесе этләре иде\", – дип. Вә бәгъзеләре әйтерләр: \"Ул егетләр биш булып алтынчысы этләре иде\", – дип. Ләкин шулай әйтүләре белеп түгел, бәлки зан гынадыр. Вә мөселманнар әйтерләр: \"Ул егетләр җиде булып, сигезенчесе этләре иде\", – дип. Әйт \"Ул егетләрнең санын Раббым белә, аларның хәлен аз кешеләр белер\". Син алар хакында кешеләр белән бәхәсләшмә, мәгәр Коръәндә әйтелгәннәрне генә әйт вә аларның хәлен һичкемнән сорама. zoom
Turkish
Yasar Nuri Ozturk
\"Üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi.\" diyecekler. Şunu da diyecekler: \"Beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi.\" Gaybı taşlamaktır/bilinmeyen şey hakkında atıp tutmaktır bu. Şöyle de derler: \"Yedi kişidirler, sekizincileri de köpekleridir.\" De ki: \"Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkıda bilgisi olan, çok azdır.\" O halde, onlar hakkında yüzeysel bir tartışma dışında hiçbir çekişmeye girme. Onlar hakkında, konuşup duranlardan hiç kimseye bir şey sorma. zoom
Urdu
Maulana Doctor Tahir ul Qadri
(اب) کچھ لوگ کہیں گے: (اصحابِ کہف) تین تھے ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے: پانچ تھے ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بِن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے: (وہ) سات تھے اور ان میں سے آٹھواں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے: میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے اور سوائے چند لوگوں کے ان (کی صحیح تعداد) کا علم کسی کو نہیں، سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے اور نہ ان میں سے کسی سے ان (اصحابِ کہف) کے بارے میں کچھ دریافت کریں، zoom
Urdu
Maulana Fateh Muhammad Jalandhry
(بعض لوگ) اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے (اور) چوتھا ان کا کتّا تھا۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتّا تھا۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتّا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ (جانتے ہیں) تو تم ان (کے معاملے) میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو۔ اور نہ ان کے بارے میں ان میں کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا zoom
Urdu
Maulana Shah Imam Ahmed Raza Khan
اب کہیں گے (ف۴۰) کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں، چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاؤتکا (تیر تکا) بات (ف۴۱) اور کچھ کہیں گے سات ہیں (ف۴۲) اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے (ف۴۳) انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے (ف۴۴) تو ان کے بارے میں (ف۴۵) بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہوچکی (ف۴۶) zoom

 
For another analysis please visit...
CORPUS QURAN
WORD-BY-WORD
 
    WORD-BY-WORD Arabic of this verse
  http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=18&verse=22
Join IslamAwakened
on Facebook
 
     Give us Feedback!Share this verse on Facebook...