Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Ibrahim Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
14:1Alif. Lam. Ra. Knjiga - objavljujemo ti je daizvede
14:2Allaha,
14:3Onima koji vi
14:4I slali smo svakog poslanika samo s jezikomnaroda njegovog, da im objasni, pa Allah zablu
14:5I doista smo poslali Musaa sa znakovima Na
14:6I kad re
14:7I kad najavi Gospodar va
14:8I re
14:9Zar vam nije stigla vijest onih prije vas:naroda Nuhovog i Ada, i Semuda i onih poslije njih?Zna ih samo Allah. Dolazili su im poslanici njihovisa jasnim znacima, pa su stavljali ruke svoje u ustasvoja, i govorili: \"Uistinu, mi ne vjerujemo u ono s
14:10Rekli bi poslanici njihovi: \"Zar je u Allahasumnja, Stvoritelja nebesa i Zemlje? Poziva vas davam oprosti grijehe va
14:11Poslanici njihovi bi im rekli: \"Mi smo samosmrtnici sli
14:12A za
14:13A oni koji nisu vjerovali rekli bi,poslanicima svojim: \"Sigurno
14:14I sigurno
14:15I tra
14:16Ispred njega je D
14:17
14:18Primjer onih koji ne vjeruju u Gospodarasvog: Djela njihova su kao pepeo kojeg raznese vjetaru danu olujnom. Ne
14:19Zar nisi vidio da je Allah stvorio nebesa iZemlju s Istinom? Ako ho
14:20A nije to za Allaha te
14:21I iza
14:22I re
14:23I bi
14:24Zar ne vidi
14:25Daje plodove svoje svake sezone s dozvolomGospodara svog; a navodi Allah primjere ljudima, dabi se oni podsjetili.
14:26A primjer lo
14:27Allah oja
14:28Zar nisi vidio one koji su blagodat Allahovuzamijenili kufrom i u
14:29D
14:30I na
14:31Reci robovima Mojim koji vjeruju, (da)obavljaju salat i udjeljuju od onog
14:32Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju,i spu
14:33I pot
14:34I daje vam od sva
14:35I kad re
14:36Gospodaru moj! Uistinu, oni su zaveli mnogeod ljudi. Pa ko mene slijedi, pa uistinu on je odmene, a ko me ne poslu
14:37Gospodaru na
14:38Gospodaru na
14:39Hvala Allahu koji mi je u starosti podarioIsmaila i Ishaka! Uistinu, Gospodar moj je Onaj koji
14:40Gospodaru moj! U
14:41Gospodaru na
14:42I nikako ne misli da je Allah nemaran premaonom
14:43Bi
14:44I upozori ljude Danom (kad)
14:45A stanovali ste u nastambama onih koji su
14:46I doista su pleli spletku svoju, a kod Allahaje spletka njihova, makar spletka njihova bila(takva) da njome brda nestanu
14:47Zato nikako ne misli da je Allah prekr
14:48Na Dan kad bude zamijenjena Zemlja druga
14:49I vidi
14:50Odje
14:51Da bi isplatio Allah svakoj du
14:52Ovo je Poruka ljudima - i da se opomenunjome, i da znaju da je On Bog Jedini, i da se pouShare this Surah Translation on Facebook...