Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Falaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
113:1Әйт, әй Мухәммәд, \"Мин сыенамын таңның Раббысы Аллаһу тагаләгә күренеп вә күренмичә килә торган һәртөрле зарарлардан.
113:2Бар кылынган, яратылган һәр мәхлукның нинди булса да зарарыннан.
113:3Вә караңгы төннең зарарыннан сыгынамын, һәркайчан караңгылыгы белән җир өстен капласа.
113:4Дәхи сихыр – ырым төеннәренә төкерүче өрүче сихерче хатыннар явызлыгыннан, зарарыннан сыгынамын.
113:5Һәм көнче дошманның авызлыкларыннан, зарарларыннан сыенамын, һәркайчан ул көнчелек ачуы белән зарар тидерергә теләсә.Share this Surah Translation on Facebook...