Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Falaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
113:1بگو: پناه می‌برم به پروردگار سپیده صبح،
113:2از شرّ تمام آنچه آفریده است؛
113:3و از شرّ هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می‌شود؛
113:4و از شرّ آنها که با افسون در گره‌ها می‌دمند (و هر تصمیمی را سست می‌کنند)؛
113:5و از شرّ هر حسودی هنگامی که حسد می‌ورزد!Share this Surah Translation on Facebook...