Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Falaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
113:1(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!
113:2Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;
113:3Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən;
113:4(Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən;
113:5Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”Share this Surah Translation on Facebook...