Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Kauthar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
108:1Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali,
108:2zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
108:3onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.Share this Surah Translation on Facebook...