Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fil Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
105:1Hebt gij gezien, hoe uw Heer met de meesters van den olifant handelt?
105:2Heeft hij hunne verraderlijke plannen niet doen strekken om hen in dwaling te leiden,
105:3En troepen vogels (Ababils) tegen hen te zenden,
105:4Die steenen van gebakken klei op hen nederwierpen,
105:5En hen het aanzien gaven van de bladeren van het koren, dat door het vee was afgegeten?Share this Surah Translation on Facebook...