Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fil Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
105:1Zar nisi vidio kako je Gospodar tvoj savlasnicima slona postupio?
105:2Zar nije osujetio (ratno) lukavstvo njihovo,
105:3I poslao na njih jata ptica?
105:4Ga
105:5Te ih uShare this Surah Translation on Facebook...