Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fil Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
105:1Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
105:2Zar lukavstvo njihovo nije omeo
105:3i protiv njih jata ptica poslao,
105:4Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
105:5pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?Share this Surah Translation on Facebook...