Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fatihah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
1:1In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God.
1:2Lof aan God, meester des heelals.
1:3Den lankmoedige, den albarmhartige.
1:4Rechter op den dag des gerichts.
1:5U bidden wij aan, Uwe hulp roepen wij in.
1:6Voer ons langs den rechten weg.
1:7Langs den weg dergenen, die zich in Uwe weldaden verheugen. Niet langs den weg dergenen, die Uwen toorn hebben opgewekt, en niet op dien der dwalenden.Share this Surah Translation on Facebook...