Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fatihah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
1:1U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
1:2Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,
1:3Milostivom, Milosrdnom,
1:4Vladaru Dana sudnjeg!
1:5Tebe obo
1:6Uputi nas na put pravi
1:7Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdShare this Surah Translation on Facebook...