Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fatihah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
1:1Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1:2Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.
1:3Rahman'dır, Rahîm'dir O.
1:4Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O...
1:5Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
1:6Dosdoğru giden yola ilet bizi...
1:7Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...Share this Surah Translation on Facebook...