Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Fatihah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
1:1U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1:2Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
1:3Milostivog, Samilosnog,
1:4Vladara Dana sudnjeg,
1:5Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
1:6Uputi nas na Pravi put,
1:7na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!Share this Surah Translation on Facebook...